Sociální a návazné služby v Praze 10 se budou rozvíjet podle nového plánu. Do realizace se může zapojit každý zájemce

MČ Praha 10 má střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na svém území. Dokument zpracovaný na období 2021 – 2024 včera schválilo Zastupitelstvo desáté městské části. Desítka si v něm, ve spolupráci s občany a místními neziskovými organizacemi ze sociální oblasti, stanovila osm priorit, které bude konkrétně naplňovat prostřednictvím akčních plánů. I nadále bude rozšiřovat spolupráci sociálního a bytového odboru směrem k dluhovému poradenství, nově začne letos fungovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Střednědobá strategie rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb vznikla metodou komunitního plánování, kterou MČ Praha 10 využívá již od roku 2004. V praxi to znamená, že na plánování se podílí triáda tvořená městskou částí, poskytovateli a občany. Služby poskytované jednotlivými aktéry na sebe tak mohou dobře navazovat a doplňovat se. A samozřejmě lze velmi efektivně reagovat na okamžité potřeby lidí, pro něž jsou určené,“ vysvětluje Michal Kočí (Piráti), radní pro sociální oblast. „Sociální služby může časem potřebovat každý z nás či našich blízkých. Zapojit se do tvorby jejich sítě může opravdu každý – uživatel, nezisková organizace či ten, kdo má o problematiku seriózní zájem.“

Městská část komunikuje s širokou paletou občanů a organizací pravidelně, například v roce 2019 se jednání pracovních skupin celkem zúčastnilo (i opakovaně) přibližně 300 účastníků, úřad má navázanou spolupráci se stovkou poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Registrované sociální služby a služby návazné významně podporuje také prostřednictvím každoročně vyhlašovaného dotačního programu. Sama radnice v uplynulých dvou letech nastavila úzkou spolupráci sociálního a bytového odboru. Již v červnu 2019 otevřela kontaktní centrum bydlení. „To funguje jako centrální poradenské místo pro osoby v bytové nouzi. Pracovnice centra lidem poradí například s vyplněním žádosti o obecní byt, a v případě potřeby předají kontakt na poradnu, právníka či konkrétní oddělení úřadu práce. Nadále chceme služby Centra rozšiřovat směrem k prevenci dluhů,“ popisuje radní Kočí.

Velký důraz bude městská část v tomto roce věnovat prioritnímu cíli „Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy“. U Botiče nově otevře nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. „Tato bezplatná služba bude fungovat jako prevence proti sociálnímu vyloučení. Zkušení odborníci budou systematicky pracovat s dětmi a dospívajícími, kterým nabídnou zázemí k smysluplnému využití volného času a pomoc s řešením jejich problémů,“ říká Michal Kočí.

Terénní či pobytové služby (tři domovy seniorů, dva domovy se zvláštním režimem) pro seniory koordinuje na celém území městské části její příspěvková organizace, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP). Kromě toho Desítka spolupracuje se 46 poskytovateli, kteří pečují o seniory a osoby s různým druhem zdravotního postižení.

Více o sociální oblasti a komunitním plánování sociálních a návazných služeb lze nalézt na portálu https://desitkapomaha.cz/

You may also like...