Společnost Geosan poskytla nevyužívaný dům v Benkově ulici neziskové organizaci Naděje

Společnost Geosan Development koupila na pražském Chodově v ulici Benkova pozemek, který je v platném územním plánu určen pro novou rezidenční výstavbu. Na pozemku stojí prázdný starší dům, který se již dlouho nevyužíval a postupně tak chátral. Vzhledem k tomu, že v délce stavebního řízení patří Česká republika téměř na chvost světového žebříčku (a ani stavební řízení pro dva budoucí komorní viladomy, které chce Geosan Development na místě postavit, není výjimkou), rozhodla se společnost po dobu do vydání stavebního povolení nenechat pozemek a na něm stojící dům ležet ladem: poskytla jej totiž pro veřejně prospěšné aktivity. Díky tomu zde po dobu následujících dvou let našla útočiště nezisková organizace Naděje poskytující všestrannou pomoc lidem bez domova. 

„Pro lidi bez domova je standardní bydlení z různých důvodů těžko dosažitelné. Projekt tréninkového bydlení v Benkově ulici pomůže alespoň několika z nich vrátit se zpět do normálního života. Využívá zkušeností v oblasti sociálního bydlení, které jsou prověřené a velmi funkční například v Rakousku, Holandsku nebo Skotsku. Toho, že se firma Geosan Development rozhodla pro pomoc těm, kteří ztratili domov, si velmi ceníme,“ komentuje Daniel Svoboda, oblastní ředitel Naděje pro Prahu. 

Podle Petra Beneše, ředitele Geosan Development, firma po demolici starého domu plánuje na místě vybudovat dva menší viladomy s moderními byty. „S notoricky známými a mnohokrát diskutovanými bolestmi současného českého stavebního zákona a neúměrnou délkou stavebního řízení, která u developerských projektů často přesahuje 5 let, nejsme schopni nic udělat. Proto také v Praze poptávka po nových bytech výrazně převyšuje nabídku a bytů je trvalý nedostatek. Na to, že stavební řízení bude rychlejší a méně komplikované, si v České republice budeme muset ještě počkat. To, co ale udělat můžeme, je dát pozemkům a na nich stojícím starým nemovitostem smysluplné využití pro lidi, kteří to potřebují – do té doby, než získáme všechna povolení a budeme moci zahájit výstavbu nových bytů. Právě tak, jako jsme to udělali v případě Naděje.“ 

Byť se u budoucí nové výstavby společnosti Geosan Development v Benkově ulici jedná o malý projekt, i ten může alespoň částečně pomoci rozšířit nabídku pro zájemce o nové bydlení v hlavním městě. „Rodiny s dětmi, kterým budou byty ve viladomech primárně určeny, přinesou do lokality Prahy 11 nové společenské vztahy. Zvýšená poptávka po obchodech a službách pak s sebou obvykle přináší i zkvalitnění infrastruktury v místě,“ uzavírá Petr Beneš.

You may also like...