Společnost Salesforce představuje Net Zero Marketplace

Společnost Salesforce, celosvětový lídr v oblasti CRM, představila svoji novinku Net Zero Marketplace, důvěryhodnou platformu, která zjednodušuje a zprůhledňuje nákupy uhlíkových kreditů a umožňuje organizacím urychlit pozitivní dopad na klima ve velkém měřítku.

Odhaduje se, že celosvětový trh s dobrovolnými uhlíkovými kredity vzroste do roku 2030 na 50 miliard dolarů, protože mnoho organizací se předhání v plnění svých závazků k dosažení čisté nulové hodnoty. Přesto organizace nemusí vždy vědět, jak vytvořit portfolio uhlíkových kreditů – nebo dokonce kde začít. Navíc cesta k nákupu uhlíkových kreditů je složitá a kupující chtějí věřit, že projekty s uhlíkovými kredity mají pozitivní dopad.

Net Zero Marketplace, postavený na Commerce Cloud společnosti Salesforce, tak propojuje kupující a ekopodnikatele – ekologicky zaměřené podnikatele, kteří vedou a řídí opatření v oblasti klimatu po celém světě – a nabízí katalog uhlíkových kreditů hodnocených třetí stranou a bezproblémové elektronické obchodování při jejich nákupu. Net Zero Marketplace také obsahuje centrum pro klimatické akce, kde se každý – podnikatel nebo jednotlivec – může dozvědět o klimatických problémech.

„Nárůst extrémních povětrnostních jevů ukazuje, že klimatické změny se nevyhýbají nikomu – potřebujeme proto chytrá klimatická řešení,“ řekla Suzanne DiBianca, EVP a Chief Impact Officer společnosti Salesforce. „Podniky, které usilují o dlouhodobé snižování emisí, mohou své úsilí doplnit kvalitními uhlíkovými kredity. Net Zero Marketplace spojuje hodnoty, technologie a závazek společnosti Salesforce vůči ekopodnikatelům s cílem urychlit opatření v oblasti klimatu.“

Kvalitní uhlíkové kredity prostřednictvím Net Zero Marketplace mohou doplnit dlouhodobé snižování emisí.

V klimatické krizi se nacházíme ve chvíli, kdy je vše v pořádku. Uhlíkové kredity jsou jedním z důležitých nástrojů, který – pokud je dobře vytvořen a využit – může hrát zásadní roli v komplexní klimatické strategii organizace.

„Prvním krokem na cestě každého člověka k čisté nule je jednoznačně snížení emisí. Nyní však víme, že snížení emisí, které si vyprodukujeme sami, nebude stačit,“ řekla Christiana Figueresová, bývalá výkonná tajemnice Úmluvy OSN o změně klimatu a spolumoderátorka pořadu Rozhořčení a optimismus. 

Nacházíme se ve stavu klimatické nouze, kdy je třeba předložit vše na stůl. Uhlíkové kredity jsou způsobem, jak motivovat k dalšímu snižování emisí tím, že stanovíme cenu uhlíku a dosáhneme dopadu již nyní, zatímco probíhají i další klimatické snahy.

Christiana Figueresová, bývalá výkonná tajemnice Úmluvy OSN o změněn klimatu.

Projekty uhlíkových kreditů procházejí řadou nezávislých ověření podle celosvětových norem. Pokud projdou procesem ověřování, mohou projekty vydávat uhlíkové kredity, které lze následně prodávat. Projekty mohou zahrnovat ochranu lesů, výsadbu stromů, větrné farmy, solární vařiče nebo lepší zemědělské metody.

Partneři přinášejí do důvěryhodné platformy inovace, rozsah a hodnocení

Vyhledávání a ověřování kvality uhlíkových kreditů může být obtížné a časově náročné. Net Zero Marketplace tuto nejistotu odstraňuje tím, že shromažďuje a zveřejňuje hodnocení projektů třetích stran, která nejsou uzamčena za platebními bránami nebo registracemi účtů. Tato úroveň transparentnosti pomáhá organizacím určit, které uhlíkové kredity jsou pro ně nejlepší.

Mezi nové partnery patří ekopodnikatelé, kteří přinášejí inovativní a různorodé projekty na podporu dekarbonizace, a důvěryhodné ratingové společnosti s odbornými znalostmi v oblasti identifikace projektů, které přinášejí skutečný přínos pro klima.

„Společnosti Sylvera a Salesforce sdílejí stejné poslání, kterým je vnést na trhy s uhlíkem transparentnost a důvěru, aby se dosáhlo skutečného dopadu na klima. Kvalitní uhlíkové projekty jsou mocným a nezbytným nástrojem boje proti změně klimatu, ale k uvolnění jejich plného potenciálu jsou zapotřebí spolehlivé údaje a investice,“ řekl Sam Gill, spoluzakladatel a provozní ředitel společnosti Sylvera. „Díky hodnocení společnosti Sylvera mohou uživatelé Net Zero Marketplace objevovat projekty, které přinášejí skutečný přínos pro klima.“

„Spolupráce se Salesforce na vytvoření tohoto tržiště podpoří opatření v oblasti klimatu a umožní každé společnosti – velké i malé – převzít odpovědnost za své emise. Jsme hrdí na to, že můžeme poskytovat vysoce kvalitní kompenzace klientům, kteří chápou hodnotu kompenzace svého dopadu na životní prostředí,“ řekla Renat Heuberger, generální ředitelka společnosti South Pole. „Není času nazbyt, pojďme jednat ještě dnes.“

Při spuštění bude Net Zero Marketplace nabízet téměř 90 projektů v 11 zemích Afriky, Austrálie, Evropy, Latinské Ameriky a Spojených států. Kupující si budou moci prohlédnout popisy projektů, jejich soulad s cíli udržitelného rozvoje OSN a u mnoha z nich i oficiální hodnocení třetích stran.

Net Zero Marketplace nabízí nákup uhlíkových kreditů pro všechny organizace

Každá organizace může získat přístup k Net Zero Marketplace a nakupovat uhlíkové kredity. Pro organizace, které v současné době používají Net Zero Cloud, řešení společnosti Salesforce pro evidenci emisí uhlíku, jsou kredity také snadno integrovány do platformy a budou sledovány podle jejich aktuálních emisí. Kupující budou také dostávat aktuální informace o průběhu projektu, což podpoří reinvestice.

Více informací o cestě společnosti Salesforce za uhlíkovými kredity najdete zde.

You may also like...