Téměř polovina rodičů používá aplikace ke kontrole digitálních aktivit dětí

Většina rodičů má obavy z aktivit svých dětí na chytrých zařízeních a chce je v nich usměrňovat a kontrolovat. Téměř polovina rodičů (48 %) proto používá aplikace rodičovské kontroly a 45 % pravidelně kontroluje internetovou historii na zařízeních, která děti používají. Navíc 51 % rodičů uvádí, že jejich děti používají digitální zařízení pod dohledem rodiče (42 %) nebo člena rodiny (9 %). Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Kaspersky zaměřené na ochranu dětí na internetu.

Dnešní děti jsou už od útlého věku technicky daleko vyspělejší než předchozí generace. Jedním z hlavních důvodů je, že mají mnohem dříve přístup k různým zařízením a praktickým zkušenostem, jak potvrdil nedávný průzkum společnosti Kaspersky. To však také znamená, že děti ještě obvykle neznají všechna pravidla bezpečného chování na internetu – rodiče je to teprve postupně učí. Když dospělí dávají dítěti do rukou zařízení umožňující přístup na internet, chtějí mít zároveň jistotu, že je tam nepotká nic špatného. Proto se většina rodičů snaží sledovat online aktivity svých dětí, aby zajistili jejich bezpečnost.

Většina rodičů se snaží kontrolovat videa, která děti sledují (60 %), stránky, které navštěvují (56 %), a hry, které hrají (52 %). Kromě toho chce 49 % respondentů omezit čas, který děti během dne tráví na internetu a u svých zařízení.

Rodiče v rámci sledování online aktivit dětí diskutují o zdravých digitálních návycích (55 %), používají aplikace rodičovské kontroly (48 %) a zkoumají historii prohlížení (45 %). Téměř čtvrtina respondentů (23 %) však svým dětem důvěřuje a nijak je nekontroluje.

Podle výsledků průzkumu nesou hlavní odpovědnost za regulaci chování dětí v digitálním prostoru rodiče a rodina (87 %). Zároveň se 28 % respondentů domnívá, že by to měli dělat také učitelé a školy, a 27 % si myslí, že děti by měly mít osobní odpovědnost. Že jde o závažné téma, dokládá fakt, že 90 % rodičů diskutovalo se svými dětmi o pravidlech chování na internetu a digitální etiketě a pouze 10 % všech respondentů toto téma se svými dětmi neprobíralo.

„Vzhledem k tomu, že dnešní děti používají chytré telefony a další zařízení už od raného věku, vnímají digitální prostor jako něco přirozeného a známého, třeba jako jít někam na procházku. Digitální prostor má však také svá vlastní pravidla bezpečného chování, která se mnohé děti učí už odmala – například nekomunikovat s cizími lidmi nebo nechodit na neznámá nebo nebezpečná místa. Rodiče můžou zvýšit bezpečnost digitálního světa svých dětí tím, že je ochrání před nevhodným obsahem a pomohou jim naučit se, jak se v takovém prostředí správně chovat, a to pomocí různých nástrojů a metod. Dospělí můžou například podporovat určité digitální návyky v rodině nebo používat aplikace rodičovské kontroly, které dokážou pomoct filtrovat vhodné, či nežádoucí kategorie obsahu a také kontrolovat on-line aktivity dítěte,“ říká Marina Titova, viceprezidentka pro marketing spotřebitelských produktů společnosti Kaspersky.

Celá zpráva společnosti Kaspersky o rodičovské kontrole digitálních aktivit dětí je k dispozici zde.

Následující kroky pomůžou rodičům zajistit bezpečnost dětí na internetu.

  • Při používání zařízení přístupu k internetu můžou dětem chybět znalosti o kybernetické hygieně a online bezpečnosti. Rodiče můžou pomoct tím, že s dětmi proberou možné scénáře a půjdou jim příkladem.
  • Je dobré nainstalovat aplikaci rodičovské kontroly – je však rovněž důležité o tom s dítětem diskutovat a vysvětlit mu důvody takového opatření tak, aby to pochopilo.
  • Pokud je vaše dítě aktivním uživatelem sociálních sítí a sdílí hodně obsahu, měli byste s ním probrat problém nadměrného sdílení a ochrany osobních údajů. Můžete se také vzájemně přihlásit k odběru příspěvků na sociálních sítích a snažit se jít příkladem. Vždy kontrolujte geotagy fotografií, ujistěte se, že se na fotografiích nebo v popiscích neobjevují důvěrné informace, a kontrolujte komentáře. Tím, že půjdete příkladem, také ukážete svému dítěti, jak bezpečně sdílet informace s přáteli na internetu a zároveň si zachovat soukromí.

Společnost Kaspersky pověřila v září 2021 společnost Sapio realizací online průzkumu, kterého se zúčastnilo 11 000 respondentů a jehož cílem bylo zjistit, jakou roli hrají zdravé digitální návyky v rodině a jaký vliv mají rodičovské návyky na děti a naopak. Průzkumu se zúčastnili dospělí, kteří žijí trvale se svými dětmi ve věku 7 až 12 let. Vzorek zahrnoval po 1 000 respondentech ze Spojeného království, Francie a Německa a po 500 respondentech v každém z těchto států: USA, Turecko, Egypt, Brazílie, Kolumbie, Rusko, Jihoafrická republika, Malajsie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Nigérie, Peru, Chile, Argentina a Mexiko.

Ilustrace: Kaspersky

You may also like...