Staří mistři II v Národní galerii Praha

Nová expozice Staří mistři II ve Šternberském paláci navazuje na historickou tradici prezentace mistrovských děl ve stejném objektu, v jakém sídlila v letech 1811–1871 Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně dnešní Národní galerie Praha. Sbírková prezentace ve Šternberském a stávající instalace ve Schwarzenberském paláci se vzájemně doplňují a umělecká díla představují v různých kontextech. Nová instalace ve Šternberském paláci ukazuje díla v souvislostech jejich vzniku a zároveň připomíná hlavní centra uměleckého dění v Evropě. Zvolený koncept sbírkové expozice kurátorek Martiny Jandlové Soškové, Olgy Kotkové a Lucie Němečkové pomáhá návštěvníkovi vnímat umělecká díla v konkrétních vazbách, umožňuje sledovat rozdíly i vývoj hlavních center, jejichž svébytné rysy a jedinečnost zdůrazňuje v živém příběhu umění.

Expozice reflektuje význam Hradčanského náměstí, v sousedství areálu Pražského hradu, který česká veřejnost vnímá jako tradiční středobod národní kultury a dějin. Pražský hrad je také častou zastávkou zahraničních turistů. Instalace hledá souvislosti a spojníky s různými kulturními oblastmi napříč Evropou i mimo ni – součástí projektu jsou artefakty ze Sbírky asijského umění v prostoru Čínského kabinetu, zdůrazňující vzájemnou provázanost umělecké tvorby.

Jsme velice potěšeni, že expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci  získala ve Šternberském paláci svůj protějšek. Takto jsou oba jedinečné architektonické skvosty z doby renesance a baroka s nádhernými interiéry znovu přístupné veřejnosti. V nově koncipovaných instalacích Národní galerie Praha se nejen představuje více než 600 mistrovských děl od antiky do klasicismus, ale zároveň je vytvořen mimořádný prostor pro vnímání vystavených exponátů v odlišných souvislostech. Žádná další evropská sbírka starého umění neposkytuje ve dvou sousedních budovách tak ojediněle pojaté koncepce, které nabízejí návštěvníkovi reflexe děl coby estetického fenoménu a rovněž jako součást uměleckého narativu,“ říká Marius Winzeler, ředitel Sbírky starého umění.

Staří mistři II prezentují zcela výjimečnou kolekci italské malby 14. a 15. století, včetně tzv. italských primitivů, díky nimž lze vysledovat uměleckou tvorbu v Sieně, Florencii, Benátkách či Padově. Na fond raného italského umění navazuje instalace renesančního a barokního malířství, mj. s tvorbou Alessandra Alloriho či Giandomenica Tiepola.

K vidění jsou mimořádné soubory nizozemského, vlámského a holandského malířství z období 15.–18. století, přičemž hlavní pozornost se upírá na uměleckou produkci Antverp, Amsterodamu, Utrechtu a Leydenu. V těchto centrech působila celá řada vynikajících umělců, např. Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck či Gerard ter Borch. Sbírku nizozemské malby doplňuje zcela nově získaná kolekce zapůjčená ze Zátkovy sbírky obsahující ikonické krajinomalby Cornelise Massyse či Jana Josefsz. van Goyen.

Jako unikátní dílo je představen oltář s Ukřižováním od Hanse Raphona, jediný v úplnosti zachovaný retábl s  Pašijemi Krista v tuzemských veřejných sbírkách. Uměleckou produkci střední Evropy zastupuje soubor norimberského malířství a vybraná solitérní malířská a sochařská díla vytvořená na území současného Německa. V expozici jsou zastoupeny umělecké produkce německých a rakouských malířů a sochařů v průběhu

17. a 18. století, které ilustrují kulturní rozmanitost jejich díla, ovlivňovaného na jedné straně holandským a vlámským uměním zejména 17. století a na straně druhé italským, především benátským malířstvím 16. a 17. století. Nepočetný soubor francouzského a španělského umění 17. a 18. století vyniká významem a kvalitou vystavených solitérních děl a je obohacen zápůjčkou obrazu Huberta Roberta z Národního památkového ústavu.

Foto: Katarína Hudačinová

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...