150 dnů do sletu: Přehlídku Sokol Gala nacvičuje i rodina Gondíková

Program XVII. všesokolského sletu dostává 150 dnů před startem jasné obrysy. Daniel Komarov, člen Cirku...