Elektronické aukce u veřejných zakázek dehonestují české stavebnictví i technické vzdělání

Nejnižší cena jako základní parametr výběrových řízení na veřejné zakázky ve stavebnictví stále převažuje....