Z vzrostlého vánočního smrku se staly lavičky a záhony pro domov seniorů

Hlavní město Praha je zastáncem dodržování tradic a zvyklostí, zároveň s tím ale klade...