Vladislav Mirvald a Jan Kaláb dešifrují Kód geometrie ve Ville Pellé

Galerie Villa Pellé připravila ve spolupráci s Museem Kampa na srpen a září umělecké...