Praha architektonická: Přejeme odvážným vizím, nebo oprašujeme exponáty v muzeu?

Jako architekt si často kladu otázku, jak navrhovat nové stavby pro Prahu. Jak po...