Parník Smetana na Lipně byl cílem dalšího pokračování akce „Jedeme dál…“ Martina Franceho

V rámci této, pro českou kulturu zatím zabíjející dobu se dohodli čeští interpreti, včetně...