Ministerstvo zemědělství letos podpoří potravinové banky téměř 75 miliony korun

Dotační program, jehož původní částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu korun, půjde...