Autoklub ČR zajišťuje školení pro řidiče PPL

Autoklub České republiky rozvíjí na poli zvyšování bezpečnosti silničního provozu a prevence dopravních nehod...