V zámeckém parku muzea Kačina byl rekonstruován vzácný příkop ha-ha

Název ha-ha příkop je odvozen od francouzského citoslovce údivu vyvolaného  tímto neobvyklým krajinářským prvkem....