Pandemie tvrdě dopadla na přístup znevýhodněných studentů ke vzdělání

Pocit osamění, ztráta motivace ke studiu, velká míra stresu z přechodu na osobní samostudium, ale dokonce i...