Pandemie tvrdě dopadla na přístup znevýhodněných studentů ke vzdělání

Pocit osamění, ztráta motivace ke studiu, velká míra stresu z přechodu na osobní samostudium, ale dokonce i pocit vyhoření. To jsou v kostce zátěžové situace, které pandemie COVID-19 a online výuka postavily před studenty vysokých a středních škol se zdravotním či sociálním znevýhodněním, jež podporuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) ve svých stipendijních programech. Ukazuje to průzkum VDV mezi stipendisty programů Fond vzdělání a Stipendia Nikoly Tesly, jehož výsledky nyní nadace představuje veřejnosti.

„Naše nadace dlouhodobě podporuje studenty, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání. Situace vyvolaná pandemií jejich situaci ještě více zkomplikovala. Zmíněným průzkumem jsme chtěli zmapovat míru negativních dopadů, abychom mohli studentům ulehčit jejich situaci a nabídnout jim další pomoc,“ prozrazuje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a dodává: „Pomoci studentům může i veřejnost, a to přispěním na sbírku, kterou vyhlásila naše nadace.“

Průzkum „Jak pandemie ovlivnila přístup ke vzdělání znevýhodněných studentů“ zpracoval VDV formou dotazníkového šetření probíhajícího od 7. do 12. května 2021 mezi stipendisty v nadačních programech Fond vzdělání a Stipendia Nikoly Tesly. Stěžejním cílem průzkumu bylo zjistit subjektivní dojem studentů z distanční výuky během pandemie, zejména získat odpověď na otázku, zda a případně jak vzdálená výuka ovlivnila jejich přístup ke vzdělání.

Nejvíce se průzkumu zúčastnilo studentů vysokých škol a univerzit – 65 %. Dalšími jsou pak studenti středních a vyšších odborných škol. 45 % z dotazovaných uvedlo, že distanční výuka měla dopad na jejich přístup ke vzdělání. Z průzkumu též vyplývá, že podstatná část studentů se potýká zejména se ztrátou motivace a soustředění na studium a s pocitem sociální deprivace. Dále také s neadekvátní technikou a nevhodně nastaveným systémem distančního studia.

40 % studentů odpovědělo, že pandemie ovlivnila jejich plány do budoucnosti – například stáže v zahraničí, délku studijního programu, nebo způsobila ztrátu motivace k dalšímu studiu.

Dotazníkové šetření rovněž prokázalo, že největší pomocí pro vyrovnání se s obtížemi je pro studenty odpovídající a dobře fungující IT technika, jazykové či jiné speciální kurzy, ale třeba i dostupná online knihovna.

Reakce studentů:

„Časté migrény, únava, podrážděné oči, spousta zbytečných úkolů navíc, učitelé nás přetěžovali. Sedět hodiny před obrazovkou nebylo vůbec OK.“

„Nevhodnost prostředí doma ke studiu, nedostatek klidu, problémy s technikou někdy.“

„Zapůjčení techniky. Škola sice poskytla notebook, ale je starý a nemohla jsem jej používat, seká se a je velmi pomalý. Neutáhne videohovor. Vše jsem musela dělat přes mobil.“

O stipendijních programech Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové poskytuje od roku 1995 společně s ČSOB stipendia studentům českých středních a vysokých škol, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání. Podpora je určena mladým lidem se zkušeností z dětských domovů, studentům se zdravotním znevýhodněním či ze sociálně znevýhodněného prostředí. V roce 2021 pobírá stipendium ze stipendijního programu Fond vzdělání celkem 94 studentů. Od roku 2015 VDV poskytuje stipendia z druhého programu – Stipendia Nikoly Tesly, který podporuje studenty českých vysokých škol studující technické obory. V roce 2021 stipendijní podporu pobírá 12 studentů.

Sbírka na pomoc znevýhodněným studentům běží zde.

You may also like...