V integrovaných nástrojích v IROP zbývá pro žadatele ještě 12 miliard korun

Zájemci o podporu například veřejné dopravy, opravy silnic nebo kulturních památek prostřednictvím integrovaných nástrojů...