Třetina kuřáků si letos dala novoroční předsevzetí přestat kouřit

Třetina kuřáků si letos dává novoroční předsevzetí přestat kouřit, jak vyplývá z výzkumu veřejného mínění o ochotě přestat kouřit, bariérách kouření a také novoročních předsevzetích. Výzkum vypracovala výzkumná agentura SC&C. Z této třetiny se 35 % kuřáků bude snažit skoncovat s kouřením během měsíce ledna a 50 % v průběhu roku. Nezávazně na předsevzetí pak plánuje celkem 65 % respondentů cigarety vypustit úplně. 

Názory na to, jak přestat s kouřením, se různily. Každý třetí kuřák by chtěl skoncovat s cigaretami ze dne na den bez jakékoliv náhrady a 15 % by přísun cigaret snižovalo postupně. Dalších 15 % respondentů by využilo při odvykání kouření některou z alternativ klasického kouření, jejichž užití v rámci nahrazení cigaret schvaluje i řada odborníků. „Z pohledu léčby závislostí jsou nejúspěšnější přístupy, které mají ve své nabídce tzv. substituční terapii, tedy náhradní drogu. Nikotin sám o sobě nemá velká zdravotní rizika. Rizikové je to, že se dostává do těla spolu se zplodinami způsobenými spalováním,“ přibližuje rizika tabákových produktů a možnosti odvykání uznávaný adiktolog a ředitel think tanku Racionální politika závislostí Jindřich Vobořil. Z alternativních produktů mají dle provedeného výzkumu nejvíce důvěry nikotinové žvýkačky (36 %), náplasti (35 %), pastilky (32 %) a elektronické cigarety, které preferuje 30 % respondentů. Za nimi pak zůstává zahřívaný tabák s 27 %. Nutno podotknout, že účastníci ankety mohli uvést více než jednu preferovanou alternativu ke klasickému kouření.

Výzkum také mapoval největší bariéry kouření, které si kuřáci na cigaretách nejvíce uvědomují. Není překvapením, že kuřáci, kteří plánují přestat kouřit, deklarují výrazně více bariér oproti kuřákům, kteří s kouřením neplánují skoncovat. Pro respondenty, kteří plánují přestat s kouřením, jsou největší zábranou finanční náklady, které uvedlo 89 % respondentů. Riziko pro zdraví a výchovu dětí uvedlo na druhém místě 88 % dotazovaných a 84 % lidí vnímá největší riziko kouření ve snížení kondice. Překvapivě jen 72 % respondentů vnímá riziko zdravotních problémů jako největší překážku kouření.  Zatvrzelým kuřákům rovněž nejvíce překáží vysoké finanční náklady na kouření (67 %) a ohrožení zdraví a výchovy dětí (70 %). Překvapivě pouze necelá polovina těchto kuřáků (41 %) připustila, že jim kouření způsobuje zdravotní problémy.  

Výzkum veřejného mínění o ochotě přestat kouřit, bariérách kouření a také novoročních předsevzetích realizovala agentura SC&C na reprezentativním vzorku 300 respondentů/kuřáků ve věku od 18 do 69 let. Ti byli osloveni na základě pohlaví, věku a regionu v rozmezí 15. – 19. prosince 2019.

Dle údajů ministerstva zdravotnictví jsou v České republice více než 2 miliony kuřáků. Kouření přitom představuje jednu z hlavních, a přitom preventabilních příčin úmrtí v západních zemích. WHO hovoří ročně o 7 milionech úmrtí celosvětově v důsledku kouření, pouze v České republice se dle Národní strategie prevence a snižování škod téměř 20 % všech úmrtí připisuje právě cigaretám.

You may also like...