TriangulUM 2021 představuje projekty v lokalitách Suchdol a Lipence

O pražskou periferii se opět zajímají výtvarní umělci a architekti, kteří uspěli v soutěžích vypsaných Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město v červnu 2021. Základním cílem projektu TriangulUM je tvůrčí uchopení určité lokality na pomezí města a krajiny v kontextu urbanistických, přírodních a sociálních vazeb, tentokrát se jedná o Suchdol a Lipence. V Suchdole se představí projekty umělce Vladimíra Turnera (Wild Wild Horses) a rakouského dua Transparadiso. V Lipencích od září probíhá umělecký výzkum Aleše Čermáka se skupinou A-B_HPP, v parku se se svou instalací představí tvůrčí dvojice David Helán a Pavel Tichoň a na budovu pošty bude promítána autorská kompozice multimediální umělkyně Magdaleny Kašparové. Na projektech spolupracují Galerie Hlavního města Prahy, transdisciplinární platforma Neolokator.cz a pražské městské části Suchdol a Lipence.

Cílem výzvy pro současné umělce byla snaha o vyvolání pozitivní konfrontace současného umění s místními obyvateli a návštěvníky lokality. Každé území vyžaduje odlišný umělecký či architektonický přístup, jinou uměleckou strategii (umělecké dílo ve veřejném prostoru, komunitní projekt, land art, umělecký urbanismus, umělecký výzkum aj.). Hodnocení jednotlivých návrhů byla v gesci odborné komise, složené z teoretiků umění a architektury, a významných osobností z oblasti umění a přírodních věd. Projekt vznikl v úzké spolupráci se zastupiteli městských částí.

V pomyslném centru městské části Lipence bude na budovu České pošty v průběhu dvou měsíců promítána autorská kompozice multimediální umělkyně Magdaleny Kašparové pod názvem VJ LIPP TriangulUM 2021. Autorka vyzývá k zapojení všechny obyvatele Lipenců, aby zaslali na emailovou adresu autorky (magdalenalipence@email.cz) své fotografie, videa či jí poskytli další obrazové materiály, které budou ve večerních hodinách promítány na dvě protilehlé zdi budovy pošty. Instalace bude interaktivní a místní obyvatelé tak budou mít možnost sami modelovat vzniklý obraz. Projekt je založen na spolupráci místních obyvatel a jejich chuti se podílet o své vlastní vzpomínky, vychází z historických pramenů a pracuje s pamětí místa.

V revitalizovaném úseku Lipeneckého potoka a rybníku na pozemcích sadu bývalého statku pracuje umělecké duo Pavel Tichoň a David Helán na projektu nazvaném Názvy navržené přírodě. Jedná se o unikátní modřínové objekty – luxusní budky pro kachny, labutě, či ledňáčka říčního. Příbytky pro ptactvo budou nositeli autorských textových sdělení inspirovaných poezií Christiana Morgensterna. Tento umělecký projekt je založen na pozorování přírody, na práci s jazykem a imaginací. Zároveň jemně kritizuje šablonovitý způsob prezentace vědeckých poznatků divákům a návštěvníkům. Součástí projektu budou akce pro veřejnost, jako je performativní instalace, čtení navržených názvů nebo ornitologická přednáška o exotické fauně a velký žabí koncert.

Známá turistická lokalita na břehu Berounky, osada Tornádo, je místem, kde autorský kolektiv A-B_HPP, herci Jindřiška Křivánková a Jakub Gottwald a producentka Pavla Klouzalová v čele s umělcem a spisovatelem Alešem Čermákem, tvoří projekt pod názvem Neoficiální důkaz: Případová studie #2: Aliance TriangulUM 2021. Dílo je založeno na metodě participativního mapování okolí a komunity, kde jde především o samotný proces výzkumu či performance. Výsledek uměleckého výzkumu – prostorový archiv – bude prezentován na speciálních webových stránkách.

Pro městskou část Suchdol byly porotou v kurátorské uzavřené výzvě konkrétním umělcům či uskupením vybrány k realizaci dva projekty. Od září 2021 začal na Brandejsově statku v Suchdole komunitní výtvarný projekt Wild Wild Horses, jehož autorem je umělec Vladimír Turner. Během září až listopadu zde probíhá několik výtvarných workshopů, přednášek a diskuzí s pozvanými hosty a (nejen) místními obyvateli. Projekt seznamuje návštěvníky s bohatou historií statku a s jeho obyvateli – koňmi. Na koně a jejich roli v kulturních dějinách lidstva je celý site-specific projekt zaměřen. Projekt zakončíme skupinovou tvorbou sochy koně v libovolném materiálu, formě a rozměru. Vstup na všechny akce je zdarma a průběh akcí můžeme kolektivně přizpůsobovat zájmům participantů.

Iniciativy, ať občanské nebo umělecké, odehrávající se na Brandejsově statku, jsou důležité, protože upozorňují na to, že místo, které bývalo přirozeným centrem Suchdola s bohatou kulturní historií, zůstává nefunkční, vybydlené a možná, přinejmenším částečně, odsouzené k zániku. Podobné aktivity přinášejí do tohoto výjimečného, ale zapomenutého místa život, a přitahují pozornost lidí ze Suchdola i odjinud, a to je dobré pro jeho přítomnost i budoucnost. Projekt Vladimíra Turnera se vztahuje k jednomu z témat, které mají pro Brandejsův statek i pro celý Suchdol v historii i v současnosti velký význam: chovatelství koní je pro toto místo typické nejen dnes, ale po většinu jeho téměř tisícileté historie,“ uvedl Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol. 

Tématem uměleckého týmu, skupiny Transparadiso, je hledání komunikačních strategií, které umožní lépe propojit univerzitní kampus ČZU a městskou část Praha-Suchdol. Skupinu Transparadiso tvoří manželská dvojice – umělkyně Barbara Holub a architekt Paul Rajakovicz, oba jsou renomovaní vídeňští pedagogové a umělci. Už od devadesátých let se zajímají o možnosti sdílení veřejných témat a usilují o zlepšení veřejného prostoru, jeho funkcí i vzhledu. V uplynulých třiceti letech působili v řadě evropských měst, zejména v Rakousku a Německu. Základem jejich projektu je sociálně-urbánní aktivace městského prostoru dvou náměstí. Za pomoci jejich vlastní umělecké metody zvané direct urbanism budou pracovat především se studenty České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole a s místními obyvateli. V jejich práci nalézáme řešení aktuální městských problémů, jako je separace jednotlivých sociálních skupin obyvatelstva nebo i deficitních problémů infrastruktury, jako je doprava.

Projekt TriangulUM 2021 navazuje částečně na loňskou ideovou koncepci projektu CirculUM 2020, který se zabýval uměleckým výzkumem v pěti lokalitách na periferii Prahy. Z loňského ročníku vznikl osmidílný dokument, který bude uveden do distribuce v listopadu 2021. Pandemická omezení nakonec Galerii hlavního města Prahy vedla i k vydání dvou autorských publikací architektky a umělkyně Idy Chuchlíkové a umělce a performera Martina Zeta. Publikace budou slavnostně představeny v rámci veletrhu Art Book Fair v Zámku Troja 13.–14. 11. 2021. Protikovidová opatření také posunula některé z plánovaných realizací z roku 2020 do roku 2021, a tudíž jsou některé loňské projekty stále aktuální. Pokračuje například projekt architektonické kanceláře MAK! architektů Kateřiny Vídenové a Adama Wlazela, instalace Svodidla či spolupráce s ČHMÚ a umělci Helenou Yirak, Michalem Kindernayem a Eliškou Perglerovou.

Kurátorka projektu Marie Foltýnová dodává: „Loňský projekt CirculUM a jeho volné pokračování TriangulUM jsou součástí podpory současného umění ve veřejném prostoru, realizované hlavním městem Praha skrze program Umění pro město. GHMP se snaží především o zapojení nejen celé současné umělecké scény, ale i dalších oborů a profesí do diskuze o tom, co veřejný prostor ve městě je, jak má fungovat a jak do něho co nejlépe nebo nejvhodnějším způsobem přivést umění. Kontakt běžných lidí s projevy současného umění je to, co jsme poslední dekády ve městě postrádali. Možnost potkat se s uměleckým dílem na ulici, sejít se s ‚živým‘ umělcem, pozorovat jej při tvorbě nebo být přímo součástí procesu vzniku uměleckého díla, je dle našeho názoru nejlepší způsob, jak do této diskuze nenásilně zapojit také širokou veřejnost.“

Více informací a doprovodný program pro veřejnost naleznete: https://www.umenipromesto.eu, www.neolokator.cz.

Foto: Archiv UM3, Eva Kořínková, Jan Senius, 

You may also like...