Tvůrci Svatoolafské stezky přijeli za poznáním Cyrilometodějské stezky

Tvůrci Svatoolafských cest vedoucích do norského Trondheimu ke katedrále Nidaros přijeli minulý týden na studijní cestu do Zlínského kraje za poznáním Cyrilometodějské stezky. Cílem bylo prohloubení vztahů a spolupráce mezi představiteli tematicky podobných kulturních sítí. V regionu absolvovali třídenní program nabitý poznáváním klíčových míst a aktérů rozvoje Cyrilometodějské stezky. Ta je stejně jako Svatoolafská certifikovaná Radou Evropy.

„Obě kulturní stezky mají společný cíl – přibližovat kulturní dědictví, turistiku a moderní poutnictví dnešním lidem, proto jsou vzájemná setkání velmi inspirující. Vloni jsme díky projektu připraveným sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje financovanému z Norských fondů navštívili naše norské partnery a učili se z jejich přístupu k rozvoji Svatoolafských cest. Letos jsme jim zase umožnili na oplátku uskutečnit cestu do našeho regionu za poznáním Cyrilometodějské stezky. A to díky projektu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, opět podpořeného z Norských fondů v rámci bilaterální spolupráce,“ uvedl Lubomír Traub, předseda sdružení EKSCM a náměstek hejtmana Zlínského kraje pro strategický rozvoj, územní plánování, dotace a cestovní ruch.


Z Trondheimu zavítali na Východní Moravu představitelé Sdružení pro kulturní stezku Svatoolafských cest, Národního poutního centra Nidaros, města Trondheimu a krajské destinační organizace Explore Trøndelag.

První den zamířila norská delegace do jádrového území Cyrilometodějské stezky a navštívila Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě, Archeoskanzen v Modré a Poutní areál Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Na všech místech dostali podrobný výklad o kulturním dědictví ve vazbě na dobu a odkaz sv. Cyrila a Metoděje. Druhý den pokračovali pěším putováním po jedné ze značených cyrilometodějských tras, a sice z Pusteven přes Radhošť do Rožnova pod Radhoštěm.

Navštívili nové informační centrum Brána Pusteven, obnovený Libušín i kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Třetí den byl věnován diskusím o fungování, propagaci a možných formách spolupráce obou mezinárodních partnerských sítí. Hosté si prohlédli také významné baťovské památky na Cyrilometodějské stezce ve Zlíně – Baťův mrakodrap a expozice v Baťově institutu 14|15 seznamující s historií firmy Baťa i cestami Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Na závěr ještě stihli poznat atmosféru festivalového Zlína, který ovládl 64. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, nejstarší a největší svého druhu na světě.

Zpracovala: Ing. Martina Janochová
foto Martin Peterk

You may also like...