Udržitelný e-shop Nakup na Dobro pomáhá projektu WOMEN FOR WOMEN: Obědy pro děti

V košíku e-shopu dárek ze sociálního podniku nebo chráněné dílny, který prošel rukama hendikepovaných. A jako poslední krok zaplacený teplý školní oběd pro jedno dítě. Nakup na Dobro začalo před Vánoci spolupráci s obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN (W4W), a to v rámci projektu Obědy pro děti , který je realizovaný s podporou MŠMT ČR. 

E-shop Nakup na Dobro je společným projektem Asociace společenské odpovědnosti a sociálního podniku Ergotep. Vše na Nakup na Dobro zákazníci pořídí pro dobro svoje, planety, a hlavně stovky lokálních výrobců, chráněných dílen a dobročinných projektů. Jedním z nich je i projekt Obědy pro děti obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, který umožňuje sociálně znevýhodněným dětem chodit na školní obědy se svými spolužáky.

„Situace nízkopříjmových rodin se zhoršuje dramatičtěji, než se o tom veřejně mluví. Odhadujeme, že kvůli rostoucí inflaci a zdražování školních obědů bude na financování všech žádostí o teplý školní oběd, které do našeho projektu Obědy pro děti každý den dostáváme, potřeba až 100 milionů korun,” říká Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka W4W.

Dříve mohli zákazníci Nakup na Dobro místo platby za dopravu do košíku vkládat sazenice stromků, které se vysazovaly v okolí skladu na Vysočině, nebo kupovat Nocleženku. Teď pomáhá Nakup na Dobro dětem ze znevýhodněných rodin. „Nakup na Dobro je dobročinný e-shop a Dobro se promítá do každého kroku zákazníka. A proto máme velkou radost, že můžeme díky našim zákazníkům společnosti WOMEN FOR WOMEN pomoci a především dopřát co nejvíce dětem teplý oběd. Obzvlášť teď v této nelehké době se bez této iniciativy neobejdeme. Celá částka za Obědy pro děti putuje z košíku e-shopu přímo k dětem,” doplňuje Lucie Mádlová, zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti.

Poskytněte znevýhodněným dětem teplý školní oběd 

„Velice si vážíme nově navázané spolupráce s Asociací společenské odpovědnosti a e-shopem Nakup na Dobro, díky které budeme moci oslovit ještě více dárců než doposud, a tím pádem i v letošním školním roce uhradit teplé školní obědy dětem, které to potřebují nejvíce,” dodává Ivana Tykač.

Obědy pro děti je možné vložit do košíku e-shopu před zaplacením objednávky. Sto procent tohoto finančního příspěvku půjde na přímou pomoc – na teplé školní obědy znevýhodněným dětem.

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. S jasnou vizí, aby se udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku, hájí zájmy 500 členů z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru. Stojí také za společensky odpovědným e-shopem s udržitelnými dárky Nakup na Dobro.

WOMEN FOR WOMEN je obecně prospěšná společnost, která byla založena dne 12. října 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. V prvních dvou letech existence se WOMEN FOR WOMEN zaměřila především na pomoc ženám a jejich dětem, které byly ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně, hrozila jim ztráta bydlení a nedokázaly svou situaci samy řešit. Postupem času se pomoc společnosti rozšířila na podporu a pomoc samoživitelkám a samoživitelům, dětem i úplným rodinám, a to jak v rámci konkrétních projektů, tak i programů a poraden. Letos obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN oslavila 10 let své existence.

You may also like...