UPM uvádí výstavu Obrazy konců dějin – česká vizuální kultura 1985 – 1995

Výstava zachycuje období od roku 1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a s ní souvisejících médií (grafický design, výtvarné umění, video, karikatura, televize) a soustředí se na vzájemně související politické i mediální změny v české společnosti, přičemž období této „antidekády“ chápe jako koherentní období od počátku perestrojky až po konečné ustavení dravého neoliberálního kapitalismu postkomunistického typu.

Výstava Obrazy konců dějin popisuje skrze příběhy a medailony vybraných aktérů a fenoménů na půdorysu základní sociálně-politické chronologie proměny obrazového kánonu od poslední fáze komunismu, pokoušejícího se o vlastní modernizaci, přes nekontrolovaný a extatický revoluční kvas až po postupnou komercionalizaci nové mediální scény a formování nového politického systému samostatné České republiky. Všímá si však i opozičních, avantgardních a antisystémových tendencí celé epochy.

Výstava zahrnuje vybrané fotografy a image-makery daného období, ale také tehdejší zpravodajství, reklamu a veřejnou vizuální tvorbu, které ukazují vizuální jazyk doby a jeho tehdejší aktuálnost, novost a svůdnost. Můžeme mluvit o vizualitě pre-kapitalismu a posléze i post-komunismu, propojující lákavost nových obrazů s novými pořádky, které přitom dodnes tvoří základ naší vizuální paměti i politického vědomí.

Foto: Livio Zanotto

Součástí výstavy Obrazy konců dějin je také projekt Má historie, který má za cíl vytvořit archiv amatérských fotografií z daného období. Zdánlivě banální fotografie z dovolených, cesty do školy, víkendu na chatě nebo rodinné večeře mohou nést cenná svědectví proměny každodenního života.Z nahraných fotografií vzniká unikátní sbírka, jediná svého druhu v ČR. 

Kurátor a autor koncepce: Pavel Vančát
Architektura výstavy: Oldřich Morys
Grafický design: Zuzana Lednická
Odborná spolupráce: Zuzana Krišková, Jan Kuntoš

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova. ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

Otevírací doba: středa až neděle 10–18 hodin, úterý 10–20 hodin, pondělí zavřeno

You may also like...