V sobotu probíhala Mikulášská nadílka a charitativní sbírka v Pitkovicích

V Praze – Pitkovicích naděloval dětem v sobotu 5. prosince v parku Mikuláš a probíhala tu charitativní sbírka pro klienty pitkovického Alzheimer Home. Zapojily se i pražské spolky pro národnostní menšiny.

Členové spolku Spolu tady a teď se rozhodli uspořádat sousedské zdobení stromečků v Pitkovickém parku, aby zpříjemnili obyvatelům městské části advent a umožnili jim se při této příležitosti v rámci zachování přísných hygienických pravidel potkat a lépe se poznat. Výzdoba stromečků v parku a jejich nasvícení vánočními světly proběhla letos poprvé.

Návštěvníci se mohli během akce zapojit do zdobení zdejších stromečků, konkrétně jabloní, a keříků, přičemž ozdoby si mohli vyrobit ze šišek nebo papíru přímo na místě v kreativní dílničce. Součástí akce byl program pro děti – loutkové divadelní představení o holčičce Iputce a dramatické ztvárnění knihy Analfabeta Negramotná, dále byla připravena schránka na dopisy Ježíškovi.

Zejména pro děti byl důležitou součástí akce příchod Mikuláše s anděly a čerty, od kterýchžto dostaly místní děti bohatou nadílku.

Během akce probíhala také sbírka pro klienty Alzheimer Home Pitkovice s cílem získat pro obyvatele, tedy takřka výhradně seniory, kteří jsou v této době těžce zkoušení, vánoční dárky. Sešla se řada materiálních darů s motivem Vánoc, ale třeba i kapesníky, osušky, oblečení nebo svíčky (ukázka viz foto). Pro personál máme připravené kafe, pralinky, sušenky a vánoční cukroví.

V rámci odpoledne a večera byl k vidění také unikátní betlém ze slámy od umělkyně Jany Císařové. Ten bude k vidění nadále od 20. prosince do konce roku v chrámu sv. Klementa na Praze 1.

Akce proběhla ve spolupráci s městskou částí Praha 22. Přání hezkého adventu pronesla osobně paní místostarostka Erbsová.

Do akce se zapojili také členové spolků BONA FIDE a Zaedno, které sdružují a podporují členy národnostních menšin na území Prahy a usilují o vzájemné poznávání mezi národnostními menšinami a většinovým obyvatelstvem. Oba spolky jsou velmi aktivní v oblasti kultury a vzdělávání.

Vše probíhalo v souladu s vládními nařízeními a při dodržování všech platných opatření.

You may also like...