Victoria Ensemble & En Garde! premiérově uvedou Múzu Versailles

Renomovaný vokálně-instrumentální soubor Victoria Ensemble a skupina historického tance En Garde! se sejdou v unikátním představení Múza Versailles, v němž představí hudební a pohybové umění francouzského baroka. V Letním refektáři Strahovského kláštera budou 28. února od 19:30 znít skladby významných barokních skladatelů, jako je J. B. Lully, M. R. Delalande, M. Lambert, L.-N. Clérambault ad. Přijměte pozvání do barokního Versailles, kt\eré za vlády Ludvíka XIV., řečeného „král Slunce”, hýřilo hudbou, tancem, nádherou…

En Garde!

Autorské představení Múza Versailles nabízí divákovi zcela novou koncepci propojení hudby a tance francouzského baroka. Členové taneční skupiny En Garde! se dlouhodobě věnují rekonstrukci barokního tance, který ve své podstatě položil základy klasickému baletu. V našem představení se nově pokouší pracovat s jeho přesahem do současnosti – hrají si s pohybem, kroky, rytmem, s dechberoucím prostorem barokního strahovského refektáře, s vzájemnou energií a také se světlem. V rámci koncertu tak bude možné vidět upravené dobové zápisy choreografií i nově vytvořené celky,“ upřesňuje Viktorie Dugranpere, zakladatelka a umělecká vedoucí souboru Victoria Ensemble.

Múza Versailles je v pořadí třetím koncertem pražské abonentní sezóny 2019/20 souboru Victoria Ensemble. Závěrečný čtvrtý koncert je na programu 18. června. Victoria Ensemble tentokrát nepředstaví více pěvců, ale pouze Viktorii Dugranpere coby Múzu Versailles, v unikátním kostýmu z notového papíru, který vytvořila Jana Baborová. Doprovázet ji bude pět instrumentalistů na dobové nástroje a jejich repliky. „Francouzské baroko je mou velkou vášní již celá léta a měla jsem to štěstí studovat tento specifický styl u řady francouzských odborníků. Nesmírně se těším také na to, že mě tanečníci zahrnou do své pohybové hry a z jednotlivých skladeb se tak stane svébytný celek,” dodala Viktorie Dugranpere.

Vstupenky v ceně 450 Kč/350 Kč jsou v prodeji v síti colosseumticket.cz.

Viktorie Dugranpere / Victoria Ensemble
Viktorie Dugranpere vystudovala Sbormistrovství chrámové hudby na Pedf UK a Hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Část studií strávila na pařížské Sorbonně, kde se věnovala především francouzské hudbě 16. – 18. století. Sólový klasický zpěv studovala u renomovaných českých pedagogů (Daniela Šounová, Jiří Kotouč, Pavla Zumrová). Absolvovala celou řadu kurzů staré hudby, barokního zpěvu, barokní gestiky a divadla v Čechách i zahraničí. V roce 2009 založila profesionální vokálně instrumentální soubor Victoria Ensemble, v němž působí coby umělecká vedoucí a vystupuje jako sólistka i ansámblová pěvkyně.

Soubor Victoria Ensemble se věnuje tzv. historicky poučené interpretaci staré hudby. Od svého vzniku poutá pozornost originálními programy včetně novodobých premiér a častou nevšední dramaturgií představení. „V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle, obrovské množství invenčních autorů a krásné hudby zapadlo v dějinách. Jedním z našich cílů je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Zakládáme si na citlivém přístupu k těmto dílům, zároveň však také na jejich přínosu moderní době,” podotýká Viktorie Dugranpere. Victoria Ensemble spolupracuje se soubory historického tance a divadla, s výtvarníky, s dalšími hudebními soubory, s orchestry a dirigenty. V různých složeních nastudoval a s úspěchem provedl řadu hudebních a hudebně dramatických programů z období renesance, baroka a klasicismu. Pravidelně se prezentuje v rámci českých i zahraničních festivalů a koncertních cyklů.

Více na victoria-ensemble.com

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...