Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové rozdělil 3,5 milionu korun seniorům a nemocným

Celkem 3,5 milionu korun přispěje v podzimním grantovém řízení Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) na pomoc seniorům a lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním. Peníze půjdou zejména na vybavení hospiců či domovů pro seniory apod. V programech Senior a Paliativní péče rozděluje VDV prostředky dvakrát ročně – na jaře a na podzim. V součtu tak za celý letošní rok nadace podpoří 114 projektů neziskových organizací z celé republiky v celkové hodnotě přes 7 milionů korun.

„V programech Senior i Paliativní péče rozdělujeme prostředky dvakrát do roka. V březnu přispíváme zejména na vzdělávání pracovníků, aby mohli v péči o seniory či těžce nemocné uplatňovat nejmodernější a nejefektivnější postupy,“ prozrazuje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a pokračuje: „Teď na podzim finanční podpora směřuje zejména na vybavení pro hospice, oblastní charity a domovy – jedná se třeba o elektrická polohovací lůžka, terapeutické či kompenzační pomůcky, antidekubitní matrace a podložky, ale také o asistenční služby či půjčovny pomůcek pro pečovatelskou službu.“

Do podzimního kola se v obou programech přihlásilo velké množství projektů. Správní rada nadace na doporučení poradního sboru složeného z předních odborníků, mezi nimiž je např. i prof. Helena Illnerová, rozhodla, že VDV rozdělí  3,5 mil. korun na 47 neziskových organizací. „Nejčastěji se jedná o vzdělávací kurzy a školení pro pracovníky domovů pro seniory či hospiců pro nevyléčitelně nemocné pacienty. Paliativní péče je v ČR stále nedostatková a chybí zejména pro dětské pacienty. Proto je nesmírně důležité tuto oblast podporovat,“ doplňuje Monika Granja. Kompletní seznam schválených projektů najdete zde.

Programy Senior a Paliativní péče

Cílem programu Senior je pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. Více informací zde.

Cílem programu Paliativní péče je podpora paliativní a hospicové péče. Ta je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby. Zejména jde o pomoc odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Více informací zde.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...