Výlet na Kladensko za hornickou slávou

Historie těžby černého uhlí na Kladensku sahá až ke starým Keltům. Ti z něj vyráběli šperky, které následně používali při obchodování. Další zmínky o dolování uhlí v regionu se objevují od druhé poloviny 15. století, kdy byla ale těžba ještě velmi primitivní. Až do nástupu průmyslové revoluce nebylo uhlí ostatně potřeba, protože se topilo dřevem. Ještě i o století později se někteří báli uhlí používat, protože ho považovali za ďáblův kámen. Zásadním zlomem byla 70. léta 18. století, kdy byla objevena nová ložiska.

Postupně zde vzniklo několik dolů a kladenská pánev se stala nejvýznamnějším kamenouhelným revírem, kde se těžila až třetina uhlí v rámci českých zemí. Průmyslová konjunktura v 60. a 70. letech 19. století přinesla otevření několika dalších šachet, čímž byl prakticky dobudován celý komplex dolů na území dnešního města Kladna. Zlatá éra hornictví začala postupně upadat v 90. letech 20. století. To trvalo až do roku 2002, kdy byla těžba uhlí úplně ukončena.


S historií dobývání uhlí na Kladensku dnes návštěvníky seznámí naučná stezka se 14 zastávkami, která vede kolem pozůstatků jednotlivých dolů. Je dlouhá asi 7 km a provede vás příjemnými lesními cestami. Jediným unikátně dochovaným a veřejnosti přístupným areálem v regionu je Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, který se nachází přímo v areálu černouhelného dolu, kde bylo během jeho doby existence vytěženo 34 milionů tun uhlí. Jáma byla hluboká 527 metrů a měla tehdy netradiční kruhový profil. V roce 1905 na ní byl instalován první parní těžní stroj, který mohou dodnes návštěvníci vidět při práci. Prohlídka se odehrává v modelu posledního pracovního dne, kterým vás provedou průvodci, z nichž velkou část tvoří bývalí důlní pracovníci. Díky ojedinělé atmosféře je areál častým cílem filmařů, ale pořádají se zde také výstavy a kulturní a společenské akce.

Možnost zažít, jak vypadala práce v dolech, nabízí také kladenský zámek, který má ve svých sklepích uhelnou štolu. Maketa důlního pracoviště, která vznikla s pomocí Báňské záchranné stanice, vás seznámí se zásadami práce v podzemí a vývojem hornických technik používaných při dobývání uhlí na Kladensku.

Více tipů na výlety na kladensko-slansko.cz.

Foto: Ondřej Soukup

You may also like...