Výstava o historii Národního hřebčína Kladruby

V pondělí 17. června se konala vernisáž výstavy o historii Národního hřebčína Kladruby. Při této příležitosti se před Národním zemědělským  muzeem v Praze projížděli vraník a bělouš starokladrubského koně. Plemenný hřebec bělouš, Generalissimus Rarita II. a hřebec vraník, Sacramoso Sorga X-16.  

Výstava je umístěna na střešní zahradě Národního zemědělského muzea v Praze na Letné a představuje prostřednictvím dvou desítek panelů jedinečnost Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Věnuje se nejen plemenu starokladrubského koně, ale také historii hřebčína a zdejší komponované krajině, kterou utvářely potřeby chovu ušlechtilých kočárových koní. Povýšení hřebčína na dvorní hřebčín Rudolfem II., které proběhlo právě před 440 lety – roku 1579, znamenalo zásadní impuls pro chov starokladrubského koně, plemena s charakteristickým klabonosem, který byl určen pro ceremoniální účely.

Spolu s chovem koně se začala psát i historie jedinečné krajiny v okolí hřebčína. unikátní krajinná kompozice plná pastvin, symetrických cest, alejí a slepých ramen Labe, doplněná střídmou klasicistní architekturou stájí, jízdáren a hospodářských budov byla v roce 2018 nominována Českou republikou na seznam světového dědictví UNESCO. Pro svou ojedinělost je starokladrubský kůň zahrnut do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. „S Národním hřebčínem Kladruby spolupracujeme dlouhodobě a jsme rádi, že můžeme také našim návštěvníkům představit krásu starokladrubských koní a staletou historii tohoto výjimečného hřebčína,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Panelovou výstavu připravil Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Jeho ředitel Jiří Machek k tomu dodává: „Našim úkolem je řádně pečovat vedle starokladrubského koně také o historický areál hřebčína. V poslední době se nám podařilo dokončit investiční akce, jež významně zlepšují služby v oblasti turistického ruchu pro návštěvníky a přispějí k revitalizaci samotného areálu, který kandiduje na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.“

Pro veřejnost je výstava otevřena od 18. června do 31. srpna. Střešní zahrada je nově přístupná také mimo běžnou otevírací dobu muzea, a to každý čtvrtek od 17,30 do 21,30 hodin.