Praha a UNESCO? hovory nad knihou Praha světová

(Praha) Beseda nad knihou „Praha světová – devět hovorů o hlavním městě“ autorů Karla Kučery a Vladimíra Kučery se konala v pondělí 17. června v přednáškovém sále Národního technického muzea.

Besedu uváděl  Karel Kučera, zúčastnily se jí odborníci, kteří knihu tvořili, Jaroslav Poliska, Michal Beneš, Jan Sedlák, Martina F. Koukalová a další.

Kniha nakladatelství Vyšehrad má vzbudit u čtenářů zájem o udržení mimořádného historického a architektonického odkazu Prahy.

Anotace knihy:
Tato kniha, ač plná fotografií, je uprostřed mnoha publikací o metropoli ojedinělá. Představuje rozhovory s vynikajícími odborníky, kteří z hlediska svých profesí město hodnotí a upozorňují i na nebezpečí, která mu hrozíZajímavé otázky o Praze za čtenáře kladli dva tazatelé, Karel Kučera a Vladimír Kučera.  Můžete si tak popovídat o Praze historické s Václavem Ledvinkou, o Praze umělecké s Jiřím T. Kotalíkem, o Praze archeologické s Jaroslavem Podliskou, o Praze předlistopadové s Pavlem Jeriem, o Praze zapsané na seznam UNESCO s Michalem Benešem, o Praze urbanistické s Janem Sedlákem, o Praze turistické s Františkem Kadlecem, o Praze moderní s Martinou F. Koukalovou a o Praze přírodní s Jiřím Sádlem. Je určena všem návštěvníkům Prahy, kteří ji chtějí poznat, ale upozorňuje i na drobné a unikátní detaily, které by měli znát a obdivovat i sami Pražané. V době, kdy Výbor světového dědictví UNESCO ohlásil možné vyškrtnutí Prahy ze svého seznamu, chce také nakladatelství Vyšehrad vzbudit zájem o udržení historického odkazu Prahy a upozornit na její krásu. Praha přece patří mezi perly světového dědictví!