Výstava obrazů Rostislava Osičky „Rub a líc“

Současná Osičková výstava ve výstavní síni Libeňského zámečku  svým obsahovým zaměřením reflektuje autorovo výrazné emoční cítění a touhu po harmonii lidského života a přírody – tento návrat ke kořenům bytí se mu stává určující vizí pro jeho životní i umělecké směřování do budoucna. V poslední době se Osička neváhá pustit i do výrazných sociálních témat.

Umělec o sobě

Malovat jsem začal již na základní škole. V 15-ti letech jsem navštěvoval LŠU v Břeclavi. Do 19-ti let jsem bydlel v Moravském Žižkově. V roce 1976 jsem nastoupil jako armádní sportovec do Dukly Olomouc a několik let jsem reprezentoval naši rozkradenou a rozprodanou, ale přesto krásnou republiku. V tomto mém sportovně nejaktivnějším období jsem se začal přátelit s malíři a sochaři, např. s Georgio Stejskalem nebo Tomem Měšťánkem. Jejich tvorba mě silně ovlivnila, mnoho probdělých nocí jsem trávil v jejich ateliérech a také v kavárnách, kde se malovalo, žilo… V pozdějších letech, když už jsem bydlel v Praze, jsem se tak seznámil s dalšími malíři jako jsou Jiří Sozanský nebo Václav Benedikt. Od nich jsem také načerpal určitá moudra pro malbu.“

Ivo Janoušek o umělci

Rostislav Osička, kamarády a četnými přáteli oslovovaný prostě zkráceným křestním jménem Rosta, je široké veřejnosti znám jako legendární osobnost našeho sportu, bývalý reprezentant a šampión v boxu, vícenásobný mistr ČSSR a ČSR, vítěz osmi mezinárodních turnajů. O to více vzbuzuje podiv jeho zaujetí malířskou tvorbou, tvorbou, která byla již prezentována a vzbudila pozornost na řadě skupinových i samostatných autorských výstav….

Zmíněná životopisná data úzce souvisí s námětovými okruhy malířových obrazů, mezi nimiž četností prvořadé a civilní profesi symptomaticky nejbližší jsou výjevy z boxerských utkání, často to imaginární představy historických matchů….

…Avšak nejvlastněji a nejbytostněji se umělec v obrazových vzpomínkách vrací ke krajině a kraji svého mládí, k panoramatům rozlehlých vinic Jižní Moravy a prostředím vinných sklípků s jejich atmosférou a vůněmi pro všechny smysly, k alejím ovocných stromů, jejichž básnivý vid může třeba podtrhávat až myticky vyhlížející, v meruňkovém sadu cválající kůň

Osičkovo osobité malířské dílo ve svém celku je poetickou výpovědí o prožívání života, prostřednictvím reflexí každodennosti je umělcovým hledáním pravdy o světě a místa sebe sama v něm

Výstavní síň Libeňského zámečku, Zenklova 35/1, Praha 8. Prodejní výstava se koná 25.2. – 25.4.2020.

Foto: Petr Brodecký

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...