Výstava Památníku ticha Album G.T. bude představena na závěr českého předsednictví

Nikdy nespatřené fotografie z terezínského ghetta, které vystavil poprvé letos v říjnu Památník ticha v Praze pod názvem Album G.T., budou u příležitosti ukončení předsednictví České republiky v Radě EU k vidění v budově Evropského parlamentu v Bruselu. Krátkodobá expozice bude slavnostně otevřena europoslancem Alexandrem Vondrou a ředitelem Památníku ticha Pavlem Štinglem v úterý 6. prosince v 18 hodin ve výstavních prostorách budovy, kterou za obvyklého provozu zaplňuje na deset tisíc úředníků ze všech členských zemí. Památník ticha usiluje tímto mimořádným počinem zveřejnění doposud neznámých fotografií nejen o připomínku těch, kdo se nevrátili z válečné katastrofy nazývané jako holokaust, ale směřuje jím i k posílení evropské diplomacie v oblastech kulturní paměti a kultury připomínání.

V Praze mohli návštěvníci vidět celkem 41 nově objevených a doposud nezveřejněných fotografií z ghetta Terezín nalezených v pozůstalosti bývalého redaktora Československého rozhlasu Milana Weinera v prostorách Památníku ticha na pražském nádraží Bubny. Jádrem výstavy Album G.T. bylo osm velkoformátových fotografií obyvatel tehdejšího ghetta, po jejichž identitě organizátoři výstavy ve spolupráci s řadou historiků, institucí i širokou veřejností více než rok pátrali. Totožnost pěti z nich včetně jejich osobních příběhů se jim podařilo pro pražskou výstavu odhalit a zveřejnit. V nádražní budově, přes kterou byli Židé před 81 lety do terezínského ghetta deportováni, bylo kromě jiného návštěvníkům k dispozici tzv. Studio alba G. T. sloužící jako místo pro započetí rozhovorů s dávnými obyvateli ghetta.

Pro výstavu Album G. T. na půdě Evropského parlamentu organizátoři připravili putovní verzi expozice, která čítá dvanáct fotografií a dvě multivize. Tato verze výstavy přejde po svém skončení v Bruselu a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí pod Česká centra a zastupitelské úřady, které ji budou prezentovat v následujících dvou letech.

Identita Lucie Weisbergerové byla odhalena po osmdesáti letech na nově objevených fotografiích z terezínského ghetta

Ještě do konce roku bude část z výstavy Album G. T., která neodcestovala do Bruselu, k vidění pro veřejnost zdarma a to v neděli 18. prosince od 15 do 20 hodin v budově pražského nádraží Bubny v rámci prvního dne židovského svátku chanuka. V roce 2023 chystá Památník ticha chystá vystavit Album G. T. ve velkém rozsahu včetně dosud veřejnosti neodhalených identit zbylých tváří z fotografií, které nyní procházejí další částí výzkumu. Organizátoři stále doufají, že se podaří objasnit i totožnost autora či autorů, kteří před více než osmdesáti lety stáli za hledáčkem fotoaparátu přímo v terezínském ghettě. Pro připravovanou rozsáhlou výstavu k tomuto mimořádnému objevu nyní Památník ticha hledá prostory v pražské metropoli. „Na chystané expozici snímky spolu s natočenými dialogy posunutými v čase desítek let poskytnou prožitek, který tomuto mimořádnému objevu náleží. Paralelně s velkým pražským uvedením je naplánovaná expozice pro své uvedení v Památníku Terezín, kam se tak osobnosti a místa z dávných snímků, po více než osmdesáti letech od svého zrodu, vrátí,“ upřesňuje Pavel Štingl.

Osmidenní svátek světel chanuka v tomto roce potrvá od 18. do 26. prosince a kryje se tak s křesťanskými vánočními svátky. Památník ticha před nádražní budovou letos rozsvítí chanukový svícen v rámci setkání Světlo nové naděje, které začne v 18 hodin. Na pražském Nádraží bubny bude svíce zapálena historicky již počtvrté a naposledy, protože má dojít k přestavbě místa a výstavbě nové budovy Památníku ticha. První svíci za hudebního doprovodu rozsvítí zemský rabín Karol Efraim Sidon a vrchní pražský rabín David Peter, kteří uvedou tento akt i slovem. Autorem designu chanukového svícnu je exkluzivně pro Památník ticha David Vávra.

„Letos opět se před nádražím Bubny rozsvítí první chanukové světlo na svícnu, jenž Památník ticha nechal v minulém roce vyrobit pro budoucnost nového objektu. ,Nová naděje‘ současného vývoje pootevírá vrátka k tomu, že v kalendářním roce 2023, se přestavba zahájí. Není to poprvé, co tuto věc slibujeme, ale letos, na rozdíl od roku minulého, máme na přestavbu potvrzené finance. Přijďte tuto naši i vaši novou naději podpořit svou účastí při tradičním obřadu světel,“ říká Pavel Štingl.

Organizátorem výstavy Album G. T. je Památník ticha, partnery výstavy jsou Městská část Praha 7, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Paměť národa, Přírodní škola, Česká centra, Správa železnic a Institut Terezínské iniciativy. Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, mediálním partnerem je Česká televize. Akci Světlo nové naděje organizuje Památník ticha, příspěvková organizace Ministerstva kultury, ve spolupráci se Židovskou obcí Praha, Městskou částí Praha 7, Správou železnic a Centrem současného umění DOX. Záštitu nad akcí převzal starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

You may also like...