Výstavbu v okolí Džbánu radní Prahy 6 nechtějí

Výstavbu v okolí Džbánu nechceme, takový signál svým dnešním usnesením vysílá Rada městské části Praha 6. Hlavní město by podle radních Prahy 6 mělo ukončit projednávání změny územního plánu v okolí koupaliště Džbán a současně získat do vlastnictví všechny klíčové pozemky v lokalitě. Praha 6 je připravena areál Džbánu ve spolupráci s hlavním městem revitalizovat. 

Radní svým usnesením reagují na uzavření koupaliště Džbán pro veřejnost, které ohlásila společnost Molepo, vlastník a provozovatel areálu. Znovuotevření chátrajícího areálu podmiňuje Molepo změnou územního plánu, která by na jím vlastněných pozemcích umožnila výstavbu bytových domů. O změně územního plánu však rozhoduje výhradně hlavní město. „Snaha společnosti Molepo není v souladu se zájmy Prahy 6 a jejích obyvatel. S nesmyslnými podmínkami nesouhlasíme a nebudeme se jim podvolovat,“ komentuje rozhodnutí radních starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. „Za ohlášené uzavření koupaliště je výhradně zodpovědný jeho provozovatel, nikoliv městská část. Je vysoce nekorektní, že Molepo tuto odpovědnost přenáší na Prahu 6,“ doplňuje starosta.

Usnesení rady bylo schváleno formou doporučení zastupitelstvu městské části, které bude o Džbánu jednat 28. února na řádném zasedání. Radní Prahy 6 doporučili zastupitelům, aby na širším plénu za účasti koaličních stran i opozice vyjádřili s oznámením společnosti Molepo nesouhlas. Zastupitelstvo Prahy 6 by také na doporučení radních mělo vyzvat Magistrát hlavního města Prahy, aby ukončil projednávání změny územního plánu v okolí Džbánu, a také Radu hlavního města Prahy, aby jednala s dotčenými stranami s cílem výkupu či směny všech pozemků v bezprostředním okolí nádrže.

Schváleným usnesením dáváme najevo, že nátlaku Molepa neustoupíme, a současně usilujeme o nápravu situace, která spočívá v aktivní roli hlavního města. Předpokládáme, že pokud by hlavní město získalo příslušné pozemky, předalo by je městské části do správy. Společnými silami tak můžeme pracovat na revitalizaci Džbánu a jeho přeměně ve sportovně-rekreační areál, který vedle koupání v nádrži nabídne veřejnosti další možnosti volnočasového vyžití,“ popisuje Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj a veřejný prostor, a pokračuje: „Šli bychom tak cestou, kterou jsme si již úspěšně vyzkoušeli v případě areálu Ladronka. Ve spolupráci s hlavním městem se nám ze zanedbané Ladronky podařilo vytvořit příjemné místo, kam nyní lidé rádi chodí sportovat a trávit svůj volný čas.“ 

Říkám už delší dobu, že různé zůstatkové státní podniky, ale i Úřad státu pro zastupování ve věcech majetkových by měly ze zákona nabízet svůj majetek přednostně obcím a krajům, a to za odhadní cenu a ještě předtím, než je pustí do veřejné dražby. Kdyby tomu tak bylo, nemuseli bychom dnes čelit této bizarní partii, v níž se kdosi snaží z naší městské části poměrně drze vytvořit viníka celé situace, ačkoliv ve skutečnosti jde jen o nepovedenou finanční spekulaci jak vystřiženou z 90. let,“ konstatuje Jan Lacina, místostarosta Prahy 6 pro správu majetku a pro kulturu, sport a volný čas.

Radní rovněž doporučují hlavnímu městu, aby nechalo zpracovat pro území v okolí Džbánu tzv. regulační plán. Ten by jasně vymezil pravidla pro investory a reguloval místní výstavbu. Všechny budoucí podněty ke změně územního plánu, které se týkají Džbánu, by pak podle radních vždy mělo projednávat zastupitelstvo městské části. Radní Prahy 6 rovněž vzali na vědomí petici občanů vůči změně územního plánu v okolí Džbánu.

Foto: MČ Praha 6

You may also like...