Výstavy Chudá Praha a Dýmová hora

Dvě výstavy o podobách chudoby a sociálního vyloučení, které připravilo Muzeum hlavního města Prahy. Chudá Praha je pohledem na chudobu ve městě v 19. a zejména v 1. polovině 20. století z několika perspektiv.

Historické obrazové materiály ( především fotografie a tisky) dokumentují každodenní starost nejchudších vrstev o jejich skromné živobytí. Unikátní snímky zachycují místa, která chudí obývali nebo na kterých se zdržovali. Návštěvníci mají zároveň možnost seznámit se s vybranými institucemi, ve kterých nejchudší lidé nalézali útočiště a podporu. A nahlédnout tak i způsoby, jakými se společnost s chudobou vyrovnávala prostřednictvím chudinské a sociální péče, jak se formovala od josefínských dob. Výstava Chudá Praha poodkrývá stinné stránky velkoměsta a umožňuje uvidět je v širších souvislostech. Nabízí tak návštěvníkům srovnání historické a současné reality. Autorkou výstavy je Jana Viktorínová, vedoucí historického oddělení MMP. Výstava potrvá do 25. srpna. 2019.

Jak žijí lidé bez domova v Praze dnes? Kde bydlí, čím se zabývají, o čem sní? Odpovědí na tyto otázky se zabývá výstava Dýmová hora, kterou připravil současný umělec EPOS 257. Pomocí fotografií, filmů a hmotných artefaktů zachycuje historii nedávno zaniklé bezdomovecké komunity v Praze na Třebešíně, a to včetně subjektivní roviny legend a mýtů, které se k tomuto místu váží. Výstava vrcholí projektem kamenného pomníku Dýmové hory, který autor spolu s Marcelem, bývalým obyvatelem tohoto místa, v podmínkách bezdomoveckého života vytvořil. Kurátorem výstavy je historik umění Tomáš Pospiszyl. Výstava probíhá od 17. dubna do 29. prosince 2019 v hlavní budově muzea v Praze na Florenci.

Foto: Livio Zanotto

You may also like...