Boxer a malíř Rosťa Osička vystavuje obrazy v Galerii 9

Po třech letech se do Galerie 9 vrací Rosťa Osička s novou kolekcí obrazů. Poprvé se zde představil v roce 2014 projektem Krása pohybu – Od antiky k dnešku, v němž zachytil všechny frekventované sporty spolu s jejich společenským, mnohdy kriticky nahlíženým zázemím. Při své druhé výstavě v roce 2016 reflektoval souborem Vzpomínka na Star Dance svou účast v populární televizní soutěži a letos nás překvapí prezentací zcela nových obrazů s podstatně závažnější tématikou a mnohdy monumentálních rozměrů pod souhrnným názvem Rub a líc

Umělec o sobě

„Malovat jsem začal již na základní škole. V 15-ti letech jsem navštěvoval LŠU v Břeclavi. Do 19-ti let jsem bydlel v Moravském Žižkově. V roce 1976 jsem nastoupil jako armádní sportovec do Dukly Olomouc a několik let jsem reprezentoval naši rozkradenou a rozprodanou, ale přesto krásnou republiku. V tomto mém sportovně nejaktivnějším období jsem se začal přátelit s malíři a sochaři, např. s Georgio Stejskalem nebo Tomem Měšťánkem. Jejich tvorba mě silně ovlivnila, mnoho probdělých nocí jsem trávil v jejich ateliérech a také v kavárnách, kde se malovalo, žilo… V pozdějších letech, když už jsem bydlel v Praze, jsem se tak seznámil s dalšími malíři jako jsou Jiří Sozanský nebo Václav Benedikt. Od nich jsem také načerpal určitá moudra pro malbu.

Ivo Janoušek o umělci

Rostislav Osička, kamarády a četnými přáteli oslovovaný prostě zkráceným křestním jménem Rosťa, je široké veřejnosti znám jako legendární osobnost našeho sportu, bývalý reprezentant a šampión v boxu, vícenásobný mistr ČSSR a ČSR, vítěz osmi mezinárodních turnajů. O to více vzbuzuje podiv jeho zaujetí malířskou tvorbou, tvorbou, která byla již prezentována a vzbudila pozornost na řadě skupinových i samostatných autorských výstav…………. Zmíněná životopisná data úzce souvisí s námětovými okruhy malířových obrazů, mezi nimiž četností prvořadé a civilní profesi symptomaticky nejbližší jsou výjevy z boxerských utkání, často to imaginární představy historických matchů….

…Avšak nejvlastněji a nejbytostněji se umělec v obrazových vzpomínkách vrací ke krajině a kraji svého mládí, k panoramatům rozlehlých vinic Jižní Moravy a prostředím vinných sklípků s jejich atmosférou a vůněmi pro všechny smysly, k alejím ovocných stromů, jejichž básnivý vid může třeba podtrhávat až myticky vyhlížející, v meruňkovém sadu cválající kůň…

…Osičkovo osobité malířské dílo ve svém celku je poetickou výpovědí o prožívání života, prostřednictvím reflexí každodennosti je umělcovým hledáním pravdy o světě a místa sebe sama v něm

Foto: Petr Brodecký

Umělecké aktivity Rosti Osičky

Současná Osičková výstava ve výstavní síni Galerie 9 v přízemí historické budovy radnice Prahy 9 svým obsahovým zaměřením reflektuje autorovo výrazné emoční cítění a touhu po harmonii lidského života a přírody – tento návrat ke kořenům bytí se mu stává určující vizí pro jeho životní i umělecké směřování do budoucna.

Více se jistě dozvíme z Osičkou připravované autobiografie, která rozhodně nebude jenom životním bilancováním, ale další výzvou pro zarputilého sportovce-malíře poprat se sám se sebou… …důkazem mohou být i básně, kterými reflektuje neutěšitelnost současného světa a člověka v něm.

Výstavní síň Galerie 9 v přízemí historické budovy radnice Prahy 9, Sokolovská 324/14, Praha 9, výstava probíhá od 27.8. do 15.9.2019, otevřeno je pondělí až čtvrtek 10:00 – 19:00.

You may also like...