Vzdělávejte své děti doma a zábavně, interaktivní web Zlatka.in děti baví

Prostřednictvím netradičně postavených úkolů na interaktivním webu zlatka.in si žáci prvního a druhého stupně základních škol osvojují základy hospodaření s penězi.

Úkoly jsou postavené takovým způsobem, aby děti v podstatě nezaznamenaly, že se učí. Jedná se o herní aktivity, při nichž mimoděk získávají další vědomosti. Naučí se tak hospodařit s penězi a dozvědí se, jak fungují banky a jejich produkty, tedy například platební karty či spotřebitelské úvěry. Pojmy, se kterými se seznamují, vychází z obsahu výuky daného stupně školy, takže naplňují všechny potřebné očekávané výstupy.

“Finanční gramotnost však nelze uchopit jako vysvětlování jednotlivých pojmů, je to především komplexní soubor vědomostí a dovedností, které by měly být děti schopné aplikovat v praxi,” říká Veronika Tomanová, zakladatelka projektu Zlatka.in.

www.zlatka.inFinanční gramotnost je třeba u dětí rozvíjet od útlého věku

Podle autorky je dítěti nutné od chvíle, kdy rozumí pojmu peníze, vysvětlovat, že věci v obchodě – jídlo, hračky, elektronika – nejsou zadarmo. Nebo že na kartě, kterou mnoho dětí „pípá“ na nákupech, jsou vydělané peníze rodičů. Při přechodu do školy lze potom s touto oblastí pracovat komplexněji. Stále je ale důležité jít dětem příkladem.

V současnosti Zlatku využívá přes 1300 registrovaných tříd po celém Česku a mnoho dalších bez registrace. S učiteli web komunikuje newslettery a e-mailem. Nástroj je nicméně on-line a volně k využití, takže stránku mohou využívat jak děti samotné, tak jejich rodiče a učitelé.

Projekt Zlatka.in navazuje na úspěšné webové stránky Gramar.in, soustředící se na český jazyk, a především na Matika.in, kterou hojně navštěvují školáci nejen u nás a na Slovensku, ale také v Maďarsku a ve Francii. Více na: www.zlatka.in.

Průzkum: Rodiče tráví s dětmi 3,4 hodiny denně učením

V dubnu 2020 provedla agentura NMS Market Research výzkum pro Raiffeisenbank, který ukazuje, jak současnou situaci domácí výuky zvládají školy i rodiče a jaké výukové nástroje jsou využívány. Většina rodičů si myslí, že školy dostatečně zajišťují výuku i komunikaci se žáky i rodiči, ale uvítali by častější využívání online testů.

Rodiče tráví s dětmi průměrně 3,4 hodiny denně domácím učením. Asi třetina (32 %) rodičů se s dětmi učí méně než dvě hodiny denně, 43 % dvě až čtyři a pětina (19 %) od čtyři do šesti hodin denně.

V současné době využívá nějaké online vzdělávací nástroje 66 % rodičů a téměř všichni se shodnou na jejich vysoké užitečnosti a efektivitě. Většina ale odmítá, že by dokázaly nahradit klasickou výuku. Nejčastěji uváděnými online nástroji jsou YouTube, z edukačních platforem pak Matika.in. Ta patří do rodiny vzdělávacích webů spolu s Gramar.in, Geograf.in, Zlatka.in a Trainbra.in, které se zaměřují na matematiku, češtinu, zeměpis, finanční gramotnost a kritické myšlení.

Nejčastější formou zadávání úkolů je email (71 %), online platformu pro zadávání domácí práce využívá 56 % škol a 46 % úkolů tvoří samostudium z učebnic. Online videa na YouTube a online dotazníky pro zjištění potřeb příliš základních škol nevyužívá

„S rozvíjením finanční gramotnosti u vašich dětí začněte co nejdříve,“ říká Veronika Tomanová, zakladatelka webu Zlatka.in a odpověděla na několik otázek:

Kdy je nejideálnější se vzděláváním dětí v oblasti finanční gramotnosti začít? S finanční gramotností je potřeba začít v co nejútlejším věku. Od chvíle, kdy dítě rozumí pojmu peníze, je nutné mu vysvětlovat, že věci v obchodě – jídlo, hračky, elektronika – nejsou zadarmo. Při přechodu do školy lze potom s touto oblastí pracovat komplexněji, třeba za pomoci specializovaných webů, např. Zlatka.in.

Na co se tyto weby zaměřují? Naší filozofií je učení s radostí. Úkoly jsou postavené takový způsobem, aby děti v podstatě nezaznamenaly, že se učí. Jedná se o herní aktivity, při nichž mimoděk získávají další vědomosti.

Jaké úkoly váš web konkrétně obsahuje? Naše úkoly vycházejí z praktického života. Děti tak sjednávají například cestovní pojištění, poznávají bankovky nebo vyměňují peníze ve směnárně.

Máte nějaké speciální postupy? Děti plněním úkolů sbírají zlatky, se kterými potom dále hospodaří. Díky tomu mohly v prosinci například přispět na charitu. Úkoly jsou také individualizované každému řešiteli podle jeho aktuálních schopností. Děti mohou navíc v průběhu plnění úkolů napřímo komunikovat s průvodkyní webu Zlatkou.

Spolupracujete se školami? Aktuálně je na našem webu registrováno skoro 4 000 tříd z celé České republiky. Učitelé tak mohou využívat volně dostupné podklady pro všechny své děti, zadávat úkoly nebo vidět statistiky úspěšnosti.

Jak reagují děti? Baví je to? Díky zpětné vazbě přímo od dětí víme, že je to baví. Jsou to jiné druhy úkolů, než na jaké jsou zvyklé z běžné výuky, a tím pádem jsou pro děti zajímavé. Máme k dispozici spoustu motivačních prvků, které děti přimějí k tomu dané úkoly řešit. Dostávají okamžitou zpětnou vazbu, úkoly jsou interaktivní, graficky přitažlivé a velmi praktické. Web je navíc provázaný s dalšími weby zaměřenými na matematiku a gramatiku.

You may also like...