Z květin se stal odpad, pěstitelé a prodejci přicházejí denně o miliony

Květiny a okrasné rostliny sice patří k těm nemnoha věcem, které můžeme volně nakupovat i přes karanténní opatření, čeští pěstitelé květin však přesto odhadují své každodenní ztráty v průměru na 12 milionů korun denně. Vyplývá to z údajů Svazu květinářů a floristů ČR (SKF ČR).

„Ztráty u prodejců květin dosahují dokonce 13,5 milionu korun denně,“ uvádí Jiří Horák, předseda SKF ČR. Obrovské množství zahradnické produkce se podle něj stalo odpadem.

Mezinárodní asociace zahradnických výrobců (AIPH)předpokládá, že prodeje pěstitelů okrasných rostlin v letošním roce klesnou přibližně o 50 %, přičemž někteří očekávají ještě mnohem větší pokles.

„Načasování“ pandemie do rušné jarní sezóny je podle AIPH fatální. Asociace uskutečnila průzkum mezi členy profesních sdružení pěstitelů v jednotlivých zemích a dalšími profesními sdruženími v oboru. Podle něj 70 % respondentů očekává, že pěstitelé v letošním roce zkrachují, a 65 % očekává výrazné snížení počtu zaměstnanců výrobních podniků. Že jejich obor bude „vážně ovlivněn“ očekávají pěstitelé 96 % zemí.

Většina národních profesních sdružení aktivně lobbuje za to, aby jejich vlády naléhavě poskytly dodatečnou podporu pro pěstitele. Některé vlády nabízejí půjčky, záruky za stávající půjčky, výplatu mezd nebo daňové odklady. V mnoha případech bude zapotřebí přímější hotovostní podpora, aby podniky mohly dále fungovat, konstatuje AIPH.

Ministerstvo financí ČR představilo v uplynulých dnech sérii opatření, která mají pomoci podnikatelům čelit negativním ekonomickým následkům koronavirové nákazy.

„V každém případě nelze vládě ČR upřít snahu podnikatelům pomoci a můžeme dále diskutovat, zda je pomoc dostatečná či nikoli,“ říká Josef Jaroš, garant projektu Fandíme řemeslu, který zaštiťuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na projektu se podílí SKF ČR spolu s dalšími více než 20 řemeslnými cechy a profesními sdruženími.

Do kategorie opatření s dopadem na cash flow podnikatelů lze podle Jaroše, který je většinovým vlastníkem poradenské skupiny Apogeo, zařadit například prominutí sankcí za opožděné tvrzení daně či možnost uplatnění ztráty vytvořené v tomto roce formou dodatečných daňových přiznání za zdaňovací období 2019 či 2018.

„V první řadě jsou naše myšlenky s postiženými virem, těmi, kteří se starají o nemocné lidi a těmi, kteří ztratili své blízké. Jako podnikatelé se musíme řídit všemi odbornými pokyny týkajícími se opatření na kontrolu této nemoci a samozřejmě dát lidi na první místo,“ říká prezident AIPH Bernard Oosterom„I přes tuto krizi produkty, které vyrábíme, mohou hrát důležitou roli při přinášení lásky, radosti, zotavení a naděje. Tolik lidí je vázáno na dům a okolí, ale mohou přinést radost a život do svých domovů a zahrad s květinami a rostlinami, alespoň tam, kde je mohou skutečně získat,“ zdůraznil Oosterom.

Svaz květinářů a floristů České republiky (SKF ČR) je profesní svaz, který sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a pomocným materiálem, odborné zahradnické, školy, výzkumný ústav okrasného zahradnictví, botanické zahrady i ostatní zájemce o tuto problematiku. Aktivně se podílí na projektu Fandíme řemeslu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Další informace najdete zde:
www.svazkvetinaruafloristu.cz   www.fandimeremeslu.cz

You may also like...