WHO a roušky – jak je to doopravdy. Skupina COVID-CZECHIA reaguje na prohlášení Světové zdravotnické organizace

V posledních dnech česká média obletěla zpráva, že Světová zdravotnická organizace (WHO) nedoporučuje plošné nošení roušek tak, jak to v posledních týdnech vidíme v Česku. Šlo o informace, které zazněly na tiskové konferenci WHO, kde odborníci připomněli nedostatek roušek a dalších ochranných prostředků pro pracovníky, kteří jsou v kontaktu s nemocnými ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Dále zdůraznili, že rouška nechrání ty, kteří ji nosí, ale ostatní lidi v jejich okolí, a že momentálně nemají data, na základě kterých by mohli plošné nošení roušek doporučit.

Žádná z těchto tvrzení nejsou v rozporu s rozsáhlým nošením roušek v Česku. Díky hromadnému šití se Česku podařilo zajistit roušky pro všechny, aniž by to ovlivnilo zásobování zdravotnických a sociálních zařízení. Mnoho podomácku vyrobených roušek navíc putovalo právě tam, kde byl oficiálního vybavení nedostatek. Nelze ale předpokládat, že by všechny země zareagovaly stejně pohotově a roušky si zajistily svépomocí. Je možné, že pokud by WHO doporučila, aby každý nosil roušku, došlo by k výraznému zhoršení nedostatku ochranných prostředků ve zdravotnictví. Je proto pochopitelné, že v kontextu globálního nedostatku ochranných prostředků WHO nenabádá k plošnému nošení roušek na celém světě. To ale neznamená, že to není efektivní a žádoucí opatření. 

Nošení roušek pouze nemocnými lidmi je třeba zvážit v kontextu této specifické nemoci. Ano, pouze ten, kdo je nakažen, chrání rouškou své okolí – u zdravých lidí to opatření nemá velký smysl. My ale víme, že mnoho nakažených má minimální (nebo dokonce žádné) příznaky, jsou infekční a nemoc dál šíří ve svém okolí. Rouška i u zdánlivě zdravého člověka je pak zcela v souladu s doporučením WHO, protože chrání jeho okolí před dalším šířením nemoci. Dále také platí, že roušky jsou pouze podpůrným mechanismem k zastavení šíření viru. Primární intervence jsou pořád minimální kontakt, dodržování odstupu minimálně dvou metrů a důsledné mytí rukou. 

WHO vydává jako doporučení pouze intervence, u kterých si je jistá, že prokazatelně fungují – jsou podloženy praxí, testováním a důkazy. Nacházíme se ale ve zcela nové situaci, kdy nemáme možnost řídit se pouze takto nezpochybnitelnými doporučeními, protože jsme neměli příležitost všechno pečlivě otestovat a prokázat. Není to ale tak, že nemáme vůbec žádná data nebo studie. Ve prospěch hromadného nošení roušek hovoří mnoho studií a odborníků. Je jasné, že podomácku vyrobená bavlněná rouška je horší než jednorázová chirurgická, ale jakákoliv rouška je zcela jistě lepší než žádná. Bližší informace jsou dostupné na tomto odkazu: https://masks4all.org/sources.

COVID-CZECHIA https://covid-czechia.org/

You may also like...