Začíná židovský svátek světel Chanuka, první svíci na nádraží Bubny rozsvítí rabín Sidon

Osmidenní židovský svátek Chanuka začíná ve čtvrtek 7. prosince, kdy Památník ticha organizuje od 17 hodin chanukové setkání Světlo pro místo paměti na pražském nádraží Bubny. První svíci rozsvítí zemský rabín Karol Efraim Sidon, zvláštní svíce chanukového setkání bude patřit rozloučení s Karlem Schwarzenbergem, zakladatelem čestného sboru Památníku ticha. Organizátoři u příležitosti chanuky zároveň pořádají v tento čtvrtek v prostorách bubenského nádraží od 15.30 hodin komentovanou prohlídku výstavy Brány paměti s fotografiemi Karla Cudlína představující, jak se rodila veřejná komunikace Památníku ticha. Vstup na akci Světlo pro místo paměti i na výstavu je pro veřejnost zdarma.

Chanuka je jeden z významných svátků židovské tradice. Legenda vypráví o zázračném osmidenním udržení rituálního světla ve znovudobytém chrámu za povstání Makabejských v Jeruzalémě před více než 2100 lety. „Letošní první chanukové světlo opět připomene pradávné vítězství Judy Makabejského v židovském povstání století před naším letopočtem. Stane se mementem zamyšlení nad nekonečným bojem za malý kousek pouště, svobodného místa pro život a modlitbu, o který se vede nekonečná válka. Historie není kultura kolem nás. Historie jsme my. Proto také válka jsme my, ať se odehrává kdekoli jinde na světě. Každé nové vítězství při dobývání chrámu jsme také my,“ říká ředitel Památníku ticha Pavel Štingl. Přes nádraží Bubny odcházeli lidé před více než osmdesáti lety do ghett pro svůj židovský původ, často ve svých rodinách udržovali i křesťanské vánoční tradice.

Akt rozsvícení chanukové svíce bude na Bubnech uveden slovem.  O hudební doprovod se postarají studenti Gymnázia Přírodní škola, autorem designu chanukového svícnu je exkluzivně pro Památník ticha David Vávra. „Letos již popáté rozsvítíme první chanukové světlo na nádraží Bubny. V roce 2019 jsme první setkání nad svícnem nazvali Světlo pro paměť a společně jsme vzpomenuli všech, kdo tudy odešli do neznáma. Od té doby rok co rok slibujeme, že konečně zahájíme přestavbu nádraží na památník, který si Praha dluží desítky let. Moc se nám to nedaří. Narážíme na administrativní temno, které by opravdu nějaké nové světlo potřebovalo. Snad proto jsme letos zvolili název Světlo pro místo paměti, ale možná, že by se lépe hodilo vzývat ,zázrak pro místo paměti‘. Pro Památník, jenž má být vzpomínkou na všechny ty desítky tisíc deportovaných za války, ale už také dalších – celé řady našich podporovatelů, kteří se nedočkali. Posledním z těch, kteří odešli, byl zakladatel čestného sboru Památníku ticha, kníže Karel Schwarzenberg, s nímž se rozloučíme třetí svíčkou letošního svátku světel,“ dodává Pavel Štingl.

Výstava Brány paměti na Bubnech přibližuje, jak se paměť probouzela v místech, kde ji už dávno nikdo nepotřeboval a mnozí se k ní ani nechtěli vracet, a jak se rodila veřejná komunikace paměťové instituce. Výstava je výzvou k širší diskusi o tom, co je žánr paměti, a jak připomínat velké příběhy a významná data – důstojně, méně pompézně, ale více s obsahem zaměřeným k událostem minulým a krizím současným. Přední osobnost české reportážní a dokumentární fotografie Karel Cudlín mapuje vývoj Památníku ticha již deset let – zkompletoval portréty přeživších válku na cestách příběhů šoa, připojil své snímky z Lodže, Babího Jaru i z okolí nádraží Bubny. Pro expozici Brány paměti sjednotil výběr snímků ze svého archivu, jenž zahrnuje několik tisíc postupně ukládaných dokumentárních svědectví o událostech a lidech, kteří se potkali na jednom místě ve vrstvách času. Zájemci o komentovanou prohlídku se mohou registrovat na rezervace@pamatnikticha.cz.

Akci Světlo pro místo paměti a výstavu Brány paměti organizuje Památník ticha za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu Hlavního města Prahy. Organizátorem je Památník ticha/Památník Šoa Praha, partnery Městská část Praha 7, Centrum současného umění DOX, Správa železnic a Přírodní škola.

You may also like...