Žákovský parlament ZŠ Jakutská pomáhá Klokánku

FOD Klokánek v pražských Štěrboholech se stal inspirativní zkušeností pro zástupce žákovského parlamentu na ZŠ Praha 10, Jakutská. Úspěšné spolupráci předcházela návštěva z vedení Klokánku, která „parlamenťákům“, jak si žáci žákovské samosprávy sami říkají, objasnila význam a cíle Fondu ohrožených dětí. Na základě této školní besedy předali zjištěné informace svým spolužákům v jednotlivých třídách, a dokonce i jejich rodičům v rámci třídních schůzek. Výsledkem pak bylo zorganizování úspěšné dobročinné sbírky školních pomůcek pro děti z Klokánku. Při jejím předání pak měli žáci z Jakutské příležitost nahlédnout do domácností a náhradního rodinného života dočasně opuštěných dětí. Snad právě proto považovali za téměř samozřejmé, aby podobnou sbírku zorganizovali i v letošním školním roce. Podařilo se ji uskutečnit ještě před uzavřením škol, k osobní návštěvě už ale bohužel dojít nemohlo. Kamarádi Klokánku Štěrboholy se tedy těší na příští rok, kdy ve své aktivitě hodlají pokračovat.

Žákovský parlament ZŠ Jakutská má dlouholetou tradici. V rámci projektů jako je třeba Moje stopa se snaží přemýšlet o rekultivaci okolí své školy na Praze 10. Přímo na škole se snaží trvale vytvářet příjemné klima a po celý rok pečovat také o tradice a připomínat významné okamžiky našich dějin a státní svátky. Ať už prostřednictvím osobních vystoupení před spolužáky, vysílání školního rozhlasu či vlastními vývěskami ve společných prostorech školy.

Foto: ZŠ Jakutská

You may also like...