Zbraslav má nové společenské centrum PARKET

Právě letošní rok, na 90. výročí slavnostního otevření Sokolovny Zbraslav, zbraslavská jednota dokončila vysněnou rekonstrukci bývalého kinosálu. Vznikl tak víceúčelový sportovně-společenský sál s vypovídajícím názvem PARKET.

Sál, který byl realizován za finanční účasti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha Zbraslav, bude sloužit nejen jako taneční sál, ale i jako sál s hledištěm při různých představeních.Jeho kapacita je 150 diváků.

Společenské centrum bylo otevřeno 9. září za účasti hostů z řad donátorů, partnerů i zástupců místních organizací. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo hned dvakrát. Poprvé během galavečera, podruhé následující den za přítomnosti dětí a mládeže. Konal se totiž Den otevření dveří Sokol Zbraslav, v jehož rámci proběhly náborové akce plné zajímavých ukázkových hodin a krásných vystoupení jednotlivých oddílů.

„Jsme všichni moc rádi, že Sokol Zbraslav může nyní veřejnosti nabídnout tři kvalitní sportoviště – tělocvičnu, atletické hřiště a nově i společenský sál se skvělým vybavením. Věříme totiž, že pravidelný pohyb v rekreačním či soutěžním duchu pomáhá fyzickému i duševnímu zdraví, které dnes všichni stále více potřebujeme,“ dodávají společně starostka i jednatelka Sokola Zbraslav Mgr. Jana Červená a Ing. Lenka Šeráková.

Více informací o nově vzniklém společenském centru je k dispozici na těchto webových stránkách.

You may also like...