Zlínský kraj otevřel dva nové dotační programy

Zlínský kraj otevřel v sekci Rozvojové programy a krizové řízení dva nové dotační programy týkající se cestovního ruchu. A to konkrétně: Podpora turistických informačních center ve Zlínském kraji a Podpora regionální, zemědělské, potravinářské a vinařské produkce.

 Cílem prvního programu je podpora rozvoje činnosti turistických informačních center a zvýšení kvality služeb poskytovaných TIC v kraji a tím zlepšení propagace Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu. Cílem druhého programu je podpora regionálního zemědělství, včetně vinařství, a potravinářské výroby ve Zlínském kraji. Důvodem poskytnutí dotace je potřebná osvěta včetně popularizace práce v zemědělství a v příbuzných a navazujících oborech, zachování a dlouhodobě udržitelný rozvoj zemědělství a tradiční potravinářské výroby v regionu a využití regionální produkce a typických regionálních produktů pro zvýšení návštěvnosti ve Zlínském kraji.

„Vyhlášení obou dotačních programů považuji za významný počin Zlínského kraje, který tak jasně deklaruje jeho kladný postoj k podpoře cestovního ruchu v regionu.“ hodnotí vyhlášení nových dotačních programů Zlínského kraje náměstek hejtmana Lubomír Traub„Dlouhodobou strategií Zlínského kraje je adresná a účelná podpora cestovního ruchu v regionu. Vyhlášení a s tím spojená alokace finančních prostředků na tyto dva dotační programy je toho jasným důkazem.“ doplňuje Lubomír Traub.

Celková alokace obou dotačních programů je 5 milionů Kč za každý program. Sběr žádostí bude probíhat od 25.3.2024 do 19.4.2024

Více informací k vyhlášeným dotačním programům naleznete na www.zlinskykraj.cz v sekci Dotace
a podsekci Aktuální vyhlášené výzvy dotačních programů Zlínského kraje.

You may also like...