Zoo Praha poděkovala svým příznivcům a rozdala ocenění

Velkým, Divokým a Malým Richardem ocenila své nejvýznamnější podporovatele Zoo Praha. Letošními vítězi se stali ředitel Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B Ganbaatar Oyunsaikhan, ZŠ Špitálská v Praze 9 a provozovatel společnosti Great Eat, s.r.o. Pavel Procházka. Třináctý ročník udílení cen mohli příznivci pražské zoo sledovat v přímém přenosu na Facebooku.

Velkého Richarda získal za významný přínos pro záchranu koně Převalského a jeho návrat do volné přírody ředitel Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B Ganbaatar Oyunsaikhan, který si jej z důvodu pracovní vytíženosti nemohl osobně převzít. Ocenění tedy od ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka převzal v zastoupení velvyslanec Mongolska v ČR Damdin Gansukh.

Ganbaatarův významný přínos pro návrat koně Převalského do přírody je zcela neoddiskutovatelný stejně jako jeho zásluhy o zdárné fungování a v neposlední řadě rovněž o rozšíření SPA Velká Gobi B,” uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Neumím si představit, jak bychom bez Ganbaatara realizovali transporty koní Převalského z České republiky do Mongolska a jak by proběhla jejich adaptace na místní podmínky. Zkrátka a dobře, považujeme ho za skvělého spolupracovníka, který sdílí naše hodnoty a vysoce nad rámec svých povinností se zapojuje do ochrany biodiverzity.”

Ganbaatar k ocenění Velkým Richardem uvedl: „Jsem velmi vděčný za ocenění a dlouhodobé úsilí Zoo Praha, díky kterému se nám podařilo počty divokých koní ve Velké Gobi B dostat na udržitelnou úroveň a významně tak přispět k záchraně tohoto ohroženého druhu. Mnohokrát děkuji pražským spolupracovníkům za pomoc při jeho reintrodukci a za vše, co dělají pro ochranu mongolské přírody.“

Divokého Richarda za obětavou péči o stravování zaměstnanců a návštěvníků pražské zoo nad rámec smluvních povinností v divokých dobách pandemie obdržel provozovatel společnosti Great Eat, s.r.o. Pavel Procházka, který si jej převzal od odborného poradce pro marketing a PR Víta Kahleho.

Celkem přes 70 druhů zvířat od roku 1998 doposud adoptovali žáci ZŠ Špitálská, která tak zaslouženě získala Malého Richarda za svědomitou výchovu dětí k ochraně přírody a dlouhodobou podporu Zoo Praha, která trvá již dvacet tři let. Ocenění z rukou herce a zpěváka Richarda Krajča převzala zástupkyně vítězné školy paní Soňa Adamová.

Fotografie:

Ředitel Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B Ganbaatar Oyunsaikhan v Ulánbátaru při převzetí jednoho z aut, které poskytla Zoo Praha v rámci projektu Návrat divokých koní. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek předává Velkého Richarda velvyslanci Mongolska v ČR Damdinu Gansukhovi. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

Malého Richarda z rukou herce a zpěváka Richarda Krajča převzala zástupkyně vítězné školy ZŠ Špitálská paní Soňa Adamová. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

You may also like...