ZŠ Kuncova má novou unikátní učebnu fyziky

V základní škole Kuncova na žáky čeká unikátní a zcela nová učebna fyziky. Během léta se podařilo uskutečnit projekt, který škola připravovala dva roky. Během dvou měsíců proběhly stavební práce ve třech původních třídách a od září mají děti i pedagogové k dispozici skvěle vybavenou odbornou učebnu i fyzikální kabinet v hodnotě dvou milionů korun.

„Investice do školy jsou naší prioritou a věnujeme se tomu velmi intenzivně. Tato rekonstrukce je více než vydařená a nové prostory opět zkvalitní výuku. Fyzika je sice jeden z méně oblíbených předmětů, ale tady teď mají děti prostor, přímo připravený k pokusům a badatelsky orientované výuce. Teoretická výuka se tak změní v názorné ukázky například lomu světla,“ řekl starosta David Vodrážka.

„Projekt jsme připravovali již delší dobu a trpělivost se nám vyplatila. Stavební práce byly náročné, bylo nutné posunout příčky mezi třemi učebnami, upravit rozvody, instalovat venkovní žaluzie ovládané zevnitř pedagogem, vyměnit podlahovou krytinu a upravit osvětlení. Výsledek ale opravu stojí za to: nová učebna fyziky a také nový fyzikální kabinet jsou vysoce nadstandardní a doufám, že teď bude fyzika žáky více motivovat a bavit,“ řekl ředitel školy Pavel Petrnoušek a dodal: „Děkuji touto cestou radnici za finanční podporu, velké zásluhy patří panu školníkovi, který na stavbě strávil prázdniny a koordinoval řemeslníky, a také za skvělou práci dodavatelům, velice si vážím rychlosti, ochoty a kvality odvedené práce.“

„Školství se v naší městské části skutečně daří a gratuluji všem, kteří se na této rekonstrukci podíleli. Za dva měsíce prázdnin vznikla rozšířená učebna zeměpisu, zcela nová fyzikální učebna a také kabinet pro pedagogy. Zázemí pro vyučující je neméně důležité a veškeré vybavení i pomůcky představují to nejmodernější na trhu,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková.

V učebně fyziky se na vyvýšeném stupínku s katedrou a novým počítačem nachází na míru vyrobený demonstrační stůl na širokou škálu pokusů. Instalována byla také nejnovější bezdotyková interaktivní tabule umožňující kombinovat praktickou i teoretickou část výuky. Místo klasických lavic je učebna vybavena 15 atypickými boxy se širším, omyvatelným a odolným povrchem a samozřejmě i novými židlemi. Zadní stěna třídy skýtá komfortní úložný prostor pro veškeré pomůcky a přístroje, které byly v rámci rekonstrukce pořízeny, a to v hodnotě 300 000 Kč. Opravdovou perlou nové fyzikální učebny se stala hvězdná obloha na stropě. Fosforeskujícími barvami jsou na ní ztvárněny všechny planety Sluneční soustavy, Mléčná dráha, černá díra a nejvýznamnější souhvězdí zimní i letní oblohy.

You may also like...