13. září je Mezinárodním dnem závětí

Mezinárodní den závětí 13. září lidem v desítkách zemí po celém světě připomíná význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím závěti.                                                       

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč sepsat závěť. V klidu, včas a s jasnou myslí uděláte pořádek ve věcech dědictví, se svým majetkem naložíte dle vlastního uvážení a dost možná předejdete případným sporům v rodině…

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října každoročně vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

A jak lidé nejčastěji pamatují na dobročinnost? Například ve Velké Británii v minulém roce 6,3 % lidí myslelo na dobročinnost – průměrně odkazovali alespoň 3 organizacím. Lidé většinou pamatují na organizace, které jim byly blízké už za života.

V České republice a v Rakousku víme na základně průzkumů (STEM/MARK pro UNICEF) pouze záměry dárců a dárkyň – ty nám napovídají, že v Rakousku plánuje pamatovat na dobročinnost 11 % respondentů, v Čechách jsou to 2 %. V USA pak známý investor a filantrop Warren Buffet odkázal ve své závěti velkou částku nadaci Billa a Melindy Gatesových se slovy: „Dětem by měl člověk nechat dost, aby mohly dělat cokoliv, ale ne dost, aby mohly nedělat nic.“

V letošním roce se nezávislá platforma koalice Za snadné dárcovství rozrostla o dalšího respektovaného člena – Národní divadlo. Koalice sdružuje přes 30 významných neziskových organizací, které se na vysoké profesionální úrovni věnují individuálnímu fundraisingu. Společným cílem je rozvoj individuálního dárcovství v České republice.

Inspirativní příběhy dárců: https://zavetpomaha.cz/pribehy-darcu/

Dar ze závěti v Nadaci Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) má dlouholeté zkušenosti s dobročinnými odkazy ze závěti.   

„Naše nadace si velice považuje dárců, kteří se rozhodli svůj majetek věnovat na dobročinné účely. Je to projev nejvyšší důvěry v naši činnost a vždy s tímto majetkem nakládáme dle přání zůstavitele. Pokud dárce nevyslovil přání účelného využití majetku, finanční prostředky, které touto cestou získáme, jdou na pomoc seniorům – na rozvoj domácí péče, podporu nových metod práce v zařízeních pro seniory či rozšíření paliativní péče,“ vysvětluje Monika Granja, ředitelka VDV.

V minulých letech odkázala nadaci svůj majetek pro dobročinné účely mikrobioložka Ludmila Šilhánková, která jej věnovala na rekreaci a vzdělávání dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Literární historik, bohemista a kroatista, přední český překladatel ze slovanských jazyků Dušan Karpatský zase věnoval Výboru dobré vůle svůj byt, knihovnu a autorská práva. Jeho rozsáhlou knihovnu nadace předala spolku Lastavica, který v ČR sdružuje občany bývalé Jugoslávie a realizuje společensko-kulturní projekty.

„Pan Karpatský se mě ptal, co si mají s manželkou počít se svým majetkem. Neměli žádné příbuzné, komu by chtěli svůj majetek odkázat. Já jsem jim poradila, ať se spojí s Výborem dobré vůle, pokud jeho činnost shledávají v souladu se svými přáními, aby ten jejich majetek byl užitečný,“ vysvětluje důvody odkazu majetku právě Nadaci Olgy Havlové Dana Němcová, členka správní rady a někdejší signatářka a mluvčí Charty 77.

You may also like...