Adventní sbírka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík pro Nadaci Olgy Havlové přinesla částku 370 tisíc korun

Již 25 let advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík každoročně pořádá benefiční koncerty dobré vůle ve prospěch Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). Loňský koncert se kvůli epidemii nemohl uskutečnit, a proto se zástupci advokátní kanceláře rozhodli uspořádat sbírku a touto cestou vybrat potřebné finanční prostředky na pomoc potřebným. Sbírka skončila začátkem ledna a vynesla 370 000 korun na podporu seniorů, dlouhodobě nemocných či umírajících pacientů, znevýhodněných studentů a také lidí se zdravotním postižením.

Benefiční koncerty dobré vůle organizované advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík ve prospěch naší nadace se staly během 25 let jejich konání každoroční očekávanou událostí, bez které jsme si nedokázali advent představit,“ říká ředitelka VDV Monika Granja a dodává: „v uplynulém roce se bohužel kvůli epidemii koncert nekonal, proto jsme moc vděční za uspořádání sbírky – díky ní budeme moci pokračovat v podpoře potřebných, kterých bohužel kvůli krizi přibývá.“

„Někteří dlouholetí návštěvníci koncertu se sami zajímali, jak by mohli přispět VDV, přestože se adventní koncert neuskutečnil. Věříme a těšíme se, že letos koncert s Prague Philharmonia – PKF zase zorganizujeme,“ doplňuje Helena Navrátilová z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Štědří dárci, partneři a podporovatelé přispěli do sbírky celkem 370 000 korun. Sami přispěvatelé si zároveň mohli vybrat, na jaký konkrétní účel jejich dar konkrétně půjde. Například na podporu znevýhodněných studentů, na pohybové terapie dětí s neurologickým onemocněním, na sociální služby seniorům a nevyléčitelně nemocným či na úhrady mimořádných výdajů na sociální služby pro lidi nejvíce ohrožené epidemií koronaviru.

Benefiční koncerty dobré vůle za 25 let již vynesly více než 24 milionů korun. Hlavními partnery jsou Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o., a Merger Vision, s. r. o.

Foto: Benefiční koncert dobré vůle z roku 2019, Zdeněk Chrapek

You may also like...