Akademie Versailles nabízí prestižní kurzy i koncert pro veřejnost

Hudební a taneční fakulta AMU, Lichtenštejnský palác, Praha 1

 V třetím březnovém týdnu se do Prahy již potřetí sjedou účastníci mezinárodních interpretačních kurzů nazvaných Akademie Versailles. Ty budou v letošním roce věnované francouzské vokální a instrumentální hudbě období baroka.

Pod vedením špičkových umělců a zkušených pedagogů, jako jsou francouzská sopranistka Chantal Santon-Jeffery, violoncellista Bruno Cocset, flétnistka Jana Semerádová nebo cembalistka Béatrice Martin se studenti seznámí se zásadami dobové interpretace, ale také se základy gestiky a barokního tance, deklamace, rétoriky a (v případě zpěváků) výslovnosti staré francouzštiny. Kurzy připravili pořadatelé festivalu Letní slavnosti staré hudby ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze (Oddělení historicky poučené interpretace, cembalová třída).

Vedle intenzivní individuální i skupinové práce se svými lektory se vybraní mladí pěvci a instrumentalisté z České republiky a mnoha dalších zemí včetně Francie, Ruska, Polska, Velké Británie, Japonska či Portugalska představí veřejnosti na závěrečném koncertu. Koncert proběhne v neděli 24. března 2019 od 14 hodin v Sále Martinů pražské HAMU. Širší veřejnosti jsou otevřeny také úvodní přednášky, jimiž budou kurzy 20. března zahájeny a v nichž umělecký ředitel Centra barokní hudby ve Versailles Benoît Dratwicki a česká muzikoložka Jan Franková pohovoří o hudební praxi v Paříži, potažmo Francii 18. století. Přednášky se konají od 9.30 hodin v Galerii HAMU, vstup pro veřejnost je volný stejně jako v případě koncertu (tedy také na základě povinné registrace na josefina@collegiummarianum.cz), na němž zaznějí díla J.-Ph. Rameaua, A. Campry, J.-N.-P. Royera a dalších. 

Akademie Versailles, která je dalším výsledkem intenzivní spolupráce mezi prestižním Centrem barokní hudby ve Versailles, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury, a mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby, proběhne od 20. do 24. března 2019 v prostorách HAMU v Lichtenštejnském paláci na pražském Malostranském náměstí. Omezenému počtu fundovaných zájemců, zejména z řad studentů vyšších hudebních škol, bude na základě předběžné registrace umožněna bezplatná pasivní účast na kurzech.

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům; na základě zaslaných nahrávek byli lektory vybráni účastníci z České republiky, Francie, Dánska, Japonska, Polska, Velká Británie, Německa, Ruska, Turecka, Rumunska, Slovenska, Maďarska, Finska. Notový materiál zdarma poskytne Centrum barokní hudby ve Versailles.

Veřejně přístupné akce v rámci Akademie Versailles 2019 (zdarma na základě povinné registrace na mailto:josefina@collegiummarianum.cz):

23. března 2019, 9:30, Galerie HAMU

Úvodní přednáška:

Music at Parisian Salons in the 18th Century and How Musicians from Central Europe Contributed to it

(Jana Franková)

French Style in Baroque Music: Context and úractices in Paris During the 18th Century

(Benoît Dratwicki)

24. března 2019, 14.00, Sál Martinů HAMU

Závěrečný koncert účastníků Akademie Versailles

Na programu: J.-Ph. Rameau, A. Campra, M. P. de Montéclair, L.-N. Clérambault, J.-N.-P. Royer a další

LEKTOŘI:
Chantal Santon-Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika
Stéphanie Pfister – housle, komorní hra
Jana Semerádová – flauto traverso, komorní hra
Bruno Cocset – violoncello, komorní hra
Béatrice Martin – cembalo, basso continuo, komorní hra
Deda Cristina Colonna – gestika, jevištní pohyb, tanec
Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny

You may also like...