Aliance pro budoucnost chce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Projekt Aliance  sdružuje politiky  bývalé Občanské demokratické  aliance  (ODA), Agrární demokratické strany (ADS), Strany konzervativní pravice – Řád národa (SKP-ŘN), Demokratické strany zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ-ZA PRÁVA ZVÍŘAT). Aliance pro budoucnost je spolkem osobností, lidí s praktickými dovednostmi, kteří mají dostatek životních zkušeností. Současně je otevřenou platformou pro další politiky neparlamentních stran, které tímto mohou vstoupit na její kandidátku. Cílem je více než 5% hlasů a 8 reprezentantů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

Letošní parlamentní volby budou ve znamení boje politických koalic. Proto jsme se my, politici menších stran, rozhodli jít do voleb společně. Spojuje nás celá řada důvodů. Společně chceme pomoci vrátit prosperitu České republice, chceme stát na straně českých firem, živnostníků, soukromníků a podnikatelů, a to důraznou preferencí jejich potřeb. Chceme podpořit rozvoj agrárního sektoru tak, aby získal právoplatné místo v evropské ekonomice. Chceme vrátit české společnosti víru v to, že nikoli stát, ale jednotlivec a rodina jsou základem společnosti. V neposlední řadě chceme svojí angažovaností pomáhat zlepšení životního prostředí, přírody a zejména se zasadit o práva zvířat“, vyjádřil se Pavel Sehnal předseda bývalé ODA, která se pro potřeby tohoto projektu na svém únorovém sněmu přejmenovala na Alianci pro budoucnost.

“Všechny   strany   podporující   Alianci    jsou    na    první    pohled    orientované na řešení určitého problému naší společnosti, nicméně nabízejí ve svém programu mnohem více. V situaci, ve které se naše společnost momentálně nachází, musí všichni reprezentanti společnosti najít kompromisní shodu a řešit komplexní problém naší země,” uvádí předseda ADS, bývalý ředitel dceřiné společnosti Nestlé a v současnosti úspěšný podnikatel v zemědělství Pavel Šrámek.

Na rozdíl od nově vzniklých hnutí poslední doby se Aliance nechce prezentovat jako “strana pro všechny”, naopak její jasně vyhraněnou cílovou skupinou jsou aktivní pravicově smýšlející lidé, kteří vyžadují odpovědnou hospodářskou politiku a vyrovnaný rozpočet bez rozhazování. “Po letech podnikání všichni zúčastnění v projektu víme, jak drastický dopad na podnikání nás všech může mít zhoršený rating České republiky. Tomu musíme zabránit,” doplňuje předseda SKP-ŘN Josef Zickler.

“Pětiprocentní hranice vstupu do poslanecké sněmovny je pro malé strany velmi diskriminující a my cítíme velkou odpovědnost a potřebu, aby hlasy našich dlouholetých voličů byly konečně vyslyšeny i na parlamentní půdě. Proto jsme se rozhodli spojit své síly na kandidátce Aliance pro budoucnost,” shodují se další dva představitelé Aliance Jiří Anderle za DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a Pavel Šrámek z ADS.

Uskupení zároveň představí svůj plán postupné rekonstrukce státu a jejich parlamentní práce do roku 2030, tedy na dvě volební období. Prim by v tomto programu měla hrát hlavně udržitelnost národního hospodářství, inovace a politika orientovaná na střední třídu, podnikatele a živnostníky s menším vlivem státní správy. “Parlamentní strany si nevybíravě pohrávají s přízní svých voličů a populistické kroky poslední doby nás vedou k přesvědčení, že tvrdě pracující střední podnikatelé nemají v této zemi zastání. Proto jsme se rozhodli tuto alternativu nabídnout a stát se rozumnou sílou na pravé straně politického spektra,” dodal místopředseda strany Zdeněk Somr, bývalý prezident Hospodářské komory ČR.

Aliance je otevřena představitelům dalších politických stran, občanských iniciativ, sdružení a uskupení, kteří chtějí změnit aktuální stav věcí v České republice. “Momentálně probíhají rozhovory s dalšími představiteli politických i společenských hnutí, kteří projevili zájem podílet se na nově vzniklé Alianci. Vše bude oznámeno na našich webových stránkách www.aliance.cz nebo prostřednictvím  tradičních i sociálních médií,” doplňuje Jiří Bílek, hlavní manažer Aliance pro budoucnost.

You may also like...