Nominace na ceny za inovace v oblasti politiky pro rok 2023 jsou otevřeny

Institut pro inovace v politice již sedmým rokem hledá výjimečné projekty a politiky, kteří mají odvahu dělat věci jinak, jsou kreativní, zapojují lidi do rozhodování a dosahují reálných výsledků. Na pozadí rostoucích problémů v politice, ekonomice a klimatu v celé Evropě oceňuje Institut pro inovace v politice ty, kteří vytvářejí demokratičtější, inkluzivnější a udržitelnější budoucnost pro svou komunitu, region nebo zemi. Výjimeční politici a tvůrci politik mohou své projekty do soutěže přihlašovat do 19. listopadu.

Odvaha dělat veřejnou politiku jinak

Innovation in Politics Awards neboli Cena za inovaci v politice je prestižní výroční ocenění, které se uděluje evropským politikům a tvůrcům politik, kteří mají pozitivní dopad na společenství, v němž působí. Tato mezinárodní cena oceňuje průkopnické iniciativy na všech úrovních veřejné správy, od místní až po regionální a celostátní, s cílem vyzdvihnout inovativní projekty, které zlepšují veřejný život a podporují tak pozitivní změny v celé společnosti. Účastníci mají možnost vyniknout v jedné z osmi kategorií, mezi něž patří (1) demokracie, (2) ochrana klimatu, (3) technologie pro demokracii, (4) vzdělávání, (5) zlepšení veřejné správy, (6) sociální soudržnost, (7) místní rozvoj a (8) inovace politických stran.

Ceny, které pořádá Institut pro politické inovace se sídlem ve Vídni, jenž se zaměřuje na posilování demokracie v Evropě i mimo ni, se staly majákem uznání pro vizionářské úsilí, které nově vymezuje hranice politické činnosti.

Porota, která projekty hodnotí, se skládá z 1000 členů z celé Evropy. Vybraní finalisté se pak spolu se všemi vítězi zúčastní slavnostního ceremoniálu v dubnu 2024 v Barceloně, prvním evropském hlavním městě demokracie. Kromě zaslouženého uznání získají vítězové přístup na významnou platformu, která jim umožní prezentovat své úspěchy a rozšířit své sítě o nové kontakty.

Projekty ze střední Evropy zářily na mezinárodní scéně

Středoevropské projekty se soutěže účastní již několik let a ukazují, že na domácí půdě lze vytvářet řešení s mezinárodně uznávaným dopadem. Slovenský projekt No Data Waste v obci Košeca byl oceněn za inovativní přístup k nakládání s odpady v roce 2020. Monitorováním každého pytle s odpadem pomocí QR kódů pomohli občané Košece společně snížit produkci směsného odpadu a zvýšit množství vytříděného odpadu. Tento systém je spravedlivější pro občany a udržitelnější pro obec.

Dalším úspěšným projektem z regionu, který se dostal do finále, je polský projekt Participativní metody v procesu revitalizace. Jeho cílem je zapojit veřejnost do utváření budoucnosti nejvíce zanedbaných čtvrtí. Snaží se také zapojit dialog s místními obyvateli do všech aktivit týkajících se vzdělávání, bydlení a proměny veřejných prostranství. Za tímto účelem představitelé města uspořádali soutěže na drobné iniciativy, které umožnily obyvatelům realizovat ve svých komunitách aktivity podle vlastního návrhu.

Čtyřdenní festival Camp Bratislava, který pořádá městská strana Team Bratislava, se letos dostal do finále v kategorii Inovace politických stran. V této kategorii se oceňují inovace politických stran, které pomáhají zvyšovat jejich dostupnost, motivovat lidi ke kandidatuře a zapojovat je do kampaní. Tento konkrétní projekt sehrál klíčovou roli při zapojování mladých lidí do veřejného dění. Tato iniciativa, jejímž hlavním cílem je posílit jejich zájmy a podpořit silnější pouto s hlavním městem, úspěšně zvýšila zapojení mladých lidí do veřejného života prostřednictvím řady workshopů, seminářů a interaktivních diskusí.

Spojením politiky a inovací se tito obětaví nominovaní stali nejen inspirací, ale také hmatatelným důkazem toho, že pokročilá řešení založená na datech mohou položit základ pro společnosti, které jsou lépe připravené a odolnější vůči budoucím výzvám.

Jak se zapojit

Ocenění Inovace v politice v nadcházejícím roce opět posvítí na inovativní a úspěšné projekty. Střední Evropa v průběhu let soustavně prokazuje svůj potenciál pro působivé veřejné projekty, které významně zlepšují život občanů a komunit a zaslouží si širší uznání.

Přihlášky na ocenění mohou podávat sami iniciátoři projektů nebo je může nominovat kdokoli až do 19. listopadu 2023. Jednotlivci mohou své projekty přihlásit samostatně, nebo mohou požádat o pomoc komunikační agenturu Seesame, která je kontaktním místem pro Slovensko a Českou republiku. Seesame, která se stará o kvalitní veřejnou politiku, je dlouholetým partnerem Institutu pro inovace politiky.  Podrobnější informace o tom, jak se do soutěže Inovace v politice přihlásit, najdou zájemci na www.innovationinpolitics.eu nebo se mohou obrátit na slovenského partnera, který má ocenění na starosti, na adrese bakajsova@seesame.com.

You may also like...