Analýza Knight Frank: Kanceláře v Praze stále čekají na návrat zaměstnanců

Ve třetím čtvrtletí bylo dokončeno 18 200 m² moderních kancelářských ploch ve třech objektech a celkový objem moderních kanceláří v Praze dosáhl úrovně 3,80 milionu m². V případě nově dokončených ploch se jednalo o dvě novostavby, Košíře Office Park (5 260 m²) a Bastion Florenc (3 380 m²) a jednu rekonstruovanou budovu, Via Una (9 560 m²) v Praze 1 Na Příkopech. V tomto období nebyla v Praze zahájena žádná nová výstavba nebo rekonstrukce. Aktuálně je ve výstavbě 191 300 m² nových kancelářských ploch s dokončením v následujících dvou letech.

“I přes růst prémiového nájemného jsou na pražském kancelářském trhu patrné určité problémy. Některé společnosti, zejména v IT sektoru, mají navzdory své snaze potíže přesvědčit zaměstnance k návratu zpět do kanceláří. Můžeme proto očekávat, že jakmile se jejich nájemní smlouvy budou blížit ke konci, budou se tyto firmy snažit o zmenšení stávajících pronajatých ploch. Dále je třeba zmínit, že nárůst prémiového nájemného je z velké části tažen jedinou budovou – Masaryčkou. To však neodráží realitu toho, co se děje na trhu jinde, kde zaznamenáváme snižování efektivního („skutečného“) nájemného a kde pronajímatelé nabízejí atraktivnější balíčky, aby si udrželi nebo přilákali nájemce. A na závěr, i když jsou v hlavním městě oblasti, jako je např. Karlín, kde je patrný stále živý zájem o kancelářské prostory, jinde už je současná poptávka relativně slabá. To se však na trhu projeví až v prvním pololetí příštího roku“, komentuje aktuální situaci na trhu kancelářských nemovitostí Richard Curran, ředitel společnosti Knight Frank. 

I přesto, že byly na trh dodány nové kanceláře, došlo k mírnému poklesu míry neobsazenosti. Na konci 3. čtvrtletí bylo v Praze k dispozici 308 tisíc m² kanceláří, což představuje míru neobsazenosti ve výši 8,1 %.

Růst nájemného neustal ani ve třetím čtvrtletí a je nadále veden novou výstavbou. Nejnovější prémiové kanceláře v centru města, které jsou před dokončením, se tak pronajímají za 26,0-26,5 EUR/ m² /měsíc. V případě, že je daná budova z větší části pronajata, přistupují vlastníci nemovitostí k dalšímu zdražování a cena tak může být i vyšší. Ve vnitřním městě jsou pak prémiové kanceláře nabízeny za 17,50-18,0 EUR/m²/měsíc, v okrajových částech města pak 15,0-16,0 EUR/m²/měsíc.

S růstem nájemného narůstá také celkový objem poskytovaných nájemních pobídek, na který je vyvíjen tlak i vzhledem k rostoucím nákladům na vybavení kanceláří. Zatímco dříve bylo možné metr čtvereční kanceláří kompletně vybavit za 400-500 EUR, dnes je tato částka v rozmezí 700-800 EUR/m². Nájemci se tak snaží část těchto nákladů přenést na pronajímatele. Celková úroveň nájemních pobídek, tedy kombinace nájemních prázdnin a příspěvku na dovybavení prostor, tak narostla na úroveň 20 % – 35 %z celkového nájemného splatného po dobu trvání nájemního vztahu.

V následujících měsících bude omezený objem dokončených kanceláří – do konce roku to bude jen 11 500 m2, v první polovině příštího roku pak 46 200 m2. Neočekáváme proto, že by mělo dojít k zásadnímu růstu neobsazenosti, avšak ani k jejímu poklesu, neboť na trh budou uvolňovány prostory firem, které se při přejednání rozhodnou pro zmenšení stávajících prostor.

Knight Frank & Rutley byl založen v Anglii v roce 1896 jako společnost zabývající se oceňováním a aukcemi. Dnes je Knight Frank považován za silného hráče na poli poradců oblasti komerčních a rezidenčních nemovitostí. Celosvětová síť zahrnuje 488 poboček v 57 zemích napříč 6 kontinenty a více než 20 000 profesionálů.

You may also like...