Asistenční psi na celém světě slaví, ve dnech 2. až 8. srpna 2020 probíhá Mezinárodní týden asistenčních psů

Mezinárodní týden asistenčních psů byl vytvořen s cílem vzdát hold všem oddaným a pracovitým asistenčním psům, kteří pomáhají potřebným lidem zmírnit omezení, související s jejich zdravotním postižením. Kromě ocenění asistenčních psů během jejich speciálního týdne, celý svět uznává a oslavuje organizace, které stojí za těmito kvalitními asistenčními psy, kteří každý den mění život lidí se zdravotním postižením k lepšímu.

Mezinárodní týden asistenčních psů slaví Assistance Dogs International se všemi svými členskými organizacemi, které uznávají, že standardy a etika jsou základem této činnosti. V ČR jsou pouze dvě organizace, které splňují celosvětové standardy a jsou držiteli mezinárodní akreditace. Jedná se o Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. a Pestrou, o.p.s.

Pro členy Assistance Dogs International jsou standardy jádrem toho, co dělají. Naše členské organizace, které dodržují tyto vysoké standardy, poskytují velice kvalifikované a vyškolené psy, kteří zmírňují dopad zdravotního postižení osob s handicapy.” říká prezident Assistance Dogs International Richard Lord.

Asistenční psi nejenže přeměňují životy svých lidských partnerů s tělesným či psychickým postižením tím, že jim pomáhají jako jejich oddaní asistenti, ale podporují i jejich rodiny a prospívají celé komunitě.

Největším dárkem k Mezinárodnímu týdnu asistenčních psů pro psí asistenty a jejich držitele v ČR bude schválení zákona o asistenčních psech, na který již 16 let čekají a doufají, že příští rok tento významný týden oslaví již jako zákonem definovaní asistenční psi.

Připojte se ve dnech 2. – 8. srpna k oslavě záslužné práce a vynikajícího pouta asistenčních psů k jejich paničkám a páníčkům.

Více informací o Mezinárodním týdnu asistenčních psů na www.assistancedogsinternational.org

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...