Mezinárodní týden asistenčních psů oslavuje „druhý konec vodítka“

Mezinárodní týden asistenčních psů (IADW) 7. – 13. 8. vznikl jako ocenění všech obětavých a pracovitých asistenčních psů, kteří pomáhají lidem zmírňovat omezení související s jejich postižením.

U příležitosti začátku Mezinárodního týdne asistenčních psů (#IADW2022) byla dnes zahájena nová kampaň na oslavu trenérů, vychovatelů, chovatelů i uživatelů asistenčních psů.

Tisíce zaměstnanců a dobrovolníků po celém světě zasvětili svůj život chovu, výcviku a umisťování asistenčních psů. Pomocí psích pomocníků se speciálním výcvikem mění životy lidí s postižením, neboť psi jim pomohou s praktickými úkoly, zvýší jejich nezávislost a posílí jejich pohodu, důstojnost i sebevědomí.

„Asistenční psy má každý rád a zcela oprávněně se nacházejí v centru pozornosti,“ říká Chris Diefenthaler, výkonná ředitelka organizace Assistance Dogs International (ADI). „Mezinárodní týden asistenčních psů je pro nás příležitostí ocenit a vyzdvihnout lidi na druhém konci vodítka – ty, kteří věnují svůj čas a zkušenosti tomu, aby byli asistenční psi certifikovaní ADI vycvičeni a pracovali podle nejvyšších standardů. Naše členské organizace po celém světě spoléhají na malou armádu chovatelů, vychovatelů a pečovatelů o štěňata, pracovníků zařízení pro asistenční psy, trenérů, fundraiserů, odborníků na chování psů a veterinářů. Přesto poptávka neustále roste, a na vycvičené asistenční psy se vytváří dlouhá čekací listina.“

ADI je přední světovou organizací pro tvorbu norem a akreditaci v oblasti výcviku asistenčních psů. V roce 2021 měla 144 členských organizací, více než 11 000 štěňat a psů ve výcviku a více než 27 000 aktivních týmů, včetně psů vodicích, signálních, asistenčních pro podporu mobility, asistenčních psů pro autismus i vývojové poruchy a psů pro podporu lidí s posttraumatickou stresovou poruchou. Na čekací listině na asistenčního psa s certifikátem ADI je nyní téměř 9 000 potenciálních klientů.

Členové ADI hrají klíčovou roli při prosazování práv osob se zdravotním postižením, ať už se jedná o přístup ke zdravotní a sociální péči, zaměstnání nebo vzdělávání, vstup do dopravy, pohostinství a do dalších veřejných prostor. Mnozí z nich se nacházejí na špičce výzkumu a inovací ve specializovaných oblastech, jako jsou behaviorální vědy nebo genetika. Bez těchto lidí na druhém konci vodítka bychom svou práci dělat nemohli,“ dodává Chris Diefenthaler.

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s., jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů a je držitelem akreditace ADI. „To je pro držitele asistenčních psů zárukou, že získají psa těch nejvyšších možných kvalit, a také to, že mohou se svým psím pomocníkem využívat všech přístupových práv nejen v ČR, ale v rámci celého světa a nesetkají se s problémy ani v letecké dopravě,“ říká Zuzana Daušová, ředitelka organizace Helppes. 

Příběhy lidí na druhém konci vodítka ukazují, jak obrovský rozdíl v kvalitě života lidí s postižením může správně vycvičený asistenční pes znamenat. Je skvělé, že během letošního Mezinárodního týdne asistenčních psů můžeme oslavovat jak psy, tak lidi, kteří s nimi pracují.

You may also like...